Testimonios para la historia, S.L. Editora. Avda. Diagonal, 612 6º 4ª y 5ª Barcelona 08021. Télefono: 930 18 16 16 Contacta
Sr. Jordi Bonastre i Salat et alia
MIQUEL BONASTRE I LEIVA, JORDI BONASTRE I SALAT I JOAN JORDI BONASTRE I LEIVA.
Fotografia cedida per Jordi Bonastre.

MIQUEL BONASTRE I LEIVA, JORDI BONASTRE I SALAT I JOAN JORDI BONASTRE I LEIVA. Joan Bonastre

Obra:

Text del 15-01-2014

Propietari i gerent d’una empresa familiar especialitzada en el decolletatge de precisió, aquest empresari defensa els valors de la qualitat, l’exigència i l’esforç, i els pren com a estàndards, no només de la seva companyia, sinó del nou Estat català del qual no dubta a declarar-se ferm partidari; un Estat que hauria d’apostar per l’economia productiva i la reindustrialització, tot posant alhora limitacions a pràctiques especulatives atiades per la mala praxi de la banca. 

Fabricació de peces d’alt nivell tècnic per a diferents sectors industrials

La nostra empresa es dedica a la fabricació de components destinats als processos de producció de diferents sectors industrials: gas, automoció, aeronàutica, agrari, mèdic, seguretat, etc. Ens hem especialitzat en el decolletatge de precisió, i, gràcies al nivell d’excel·lència que hem assolit, podem afrontar la gran dificultat tècnica que representa fabricar peces especialment complexes. Avui estem preparats per treballar els diversos materials com: llautó, alumini, acers especials o inoxidables, titani, crom cobalt, plàstics tècnics, etc. En l’afany de mantenir uns elevats estàndards de qualitat, hem creat un departament d’R+D+I en què constantment s’ideen nous productes i es perfeccionen els que ja formen part del nostre catàleg. També, en pro de l’excel·lència, apliquem una política d’inversió constant en innovació tecnològica i en la formació continuada del nostre equip humà. 

Què és el decolletatge

El terme “decolletatge” és una catalanització del mot francès décolletage, que vol dir “degollar”. El procés que designa consisteix a tallar i obtenir material d’una matèria primera en forma de barra, mitjançant torns automàtics, fins a obtenir la peça que es desitja. El bressol del decolletatge es troba a Suïssa i a França, sobretot a la regió de l’alta Savoya. Aquesta tècnica va néixer per satisfer les necessitats dels fabricants de rellotges suïssos, a final del segle XIX, i després es va anar incorporant en la fabricació d’altres objectes. Actualment, hi ha al voltant d’un miler d’empreses de decolletatge establertes a Suïssa i França, vàries d’elles de primer nivell. A Catalunya, per contra, som un petit sector industrial, però amb algunes empreses també d’alt nivell; la qualitat del nostre treball no té res a envejar a la del decolletatge suís o francès.

Tres generacions a la companyia

El 1958, Joan Bonastre, el meu pare, començà amb un petit taller. Empresari vocacional que va saber aprofitar les possibilitats d’una demanda molt concreta, a la seva mort, ara fa 30 anys, vaig assumir les responsabilitats del negoci, en el qual estava implicat des de ben jove. Afortunadament, la companyia viurà el relleu d’una tercera generació: els meus fills –Joan Jordi Bonastre, que s’acaba de llicenciar en Enginyeria, i Miquel Bonastre, a qui li falta un any per finalitzar Administració i Direcció d’Empreses– tenen molta empenta i una gran inventiva; estic convençut que esdevindran uns professionals excel·lents.

Renom en àmbits tan exigents com el mèdic o l’automobilístic

Amb el pas del temps hem experimentat una evolució molt acusada. Vam començar fabricant peces d’aixeteria, perquè a Molins de Rei i comarca, on començà el negoci, hi havia un nombre important de fàbriques d’aquest sector. Progressivament, mitjançant una visió dinàmica i creativa del nostre negoci, en què no vam escatimar ni temps ni recursos, vam aconseguir refinar els nostres processos, vam aprendre a aplicar les tècniques més avançades i vam ampliar els nostres coneixements; gràcies a aquesta voluntat de perfeccionament, ens hem forjat un nom com a subministradors en els sectors més exigents. Així, actualment el gruix de la nostra producció va destinat al sector mèdic i altres sectors demandants de peces d’alta precisió. Avui dia l’aixeteria ja només representa un 3% de la nostra facturació.

Per poder competir amb la manufactura xinesa, optàrem per l’especialització

Malgrat que estem vivint una època de recessió econòmica, la nostra empresa ha incrementat la seva facturació. El nostre sector ja va viure un període negre a partir del 1998, en l’època en què moltes empreses van decidir deslocalitzar-se mentre alhora entraven amb força en el nostre mercat els productes fabricats a la Xina. Com marxaren molts clients importants, ens adonàrem que ens havíem de reconvertir; i atès que no podíem competir en preus amb la manufactura asiàtica, vam decidir especialitzar-nos en un producte innovador i tècnicament avançat, que requerís uns nivells de qualitat que la Xina no podia oferir. En un principi, ens vam centrar en tres sectors: el mèdic, l’aeronàutic i les energies renovables. Finalment vam trobar les millors oportunitats al sector mèdic, on actualment tenim un ampli ventall de clients que sosté el nostre creixement.

Exigències del sector mèdic

La mecanització del producte mèdic requereix un grau d’especialització tan alt que, en els processos de producció, el decolletatge convencional és insuficient. Per fabricar peces implantables, protètiques, d’instrumental quirúrgic, d’ortopèdia, per a aparells d’anàlisis mèdiques, etc., és imprescindible atendre escrupolosament el detall, i cal disposar de personal altament qualificat, d’una tecnologia d’avantguarda i de maquinària especialment equipada. A més, cal haver rebut l’aval de les certificacions ISO corresponents al producte sanitari. 

Estem preparats per afrontar nous reptes i projectes en el sector mèdic

Tots aquests anys d’especialització en aquest sector ens han proporcionat un bagatge que ens permet ser capaços d’encarar nous projectes en el camp de la medicina, on es requereixin peces mecàniques, tant per a implantar en el cos humà com per a qualsevol tipus d’eina o aparell d’ús sanitari. I és que actualment tenim un equip d’enginyers i professionals capaços d’absorbir una idea externa, estudiar-ne la viabilitat, dissenyar-ne els plànols necessaris, fer els prototips i fabricar les sèries de producció. A més, disposem d’una xarxa de partners de la nostra confiança. Creiem fermament en les sinèrgies entre les recerques de les universitats i l’empresa; la transferència tecnològica és clarament el camí a seguir per generar valor afegit.

Sinèrgia entre empresa i escola per trobar el treballador ideal

El principal entrebanc que ens trobem per fer créixer el nostre negoci és la dificultat per trobar personal. Amb l’objectiu d’incorporar professionals adequats, hem optat per anar a cercar els candidats directament a les escoles industrials. Allí, demanem als professors que vinguin a conèixer els nostres processos i que ens recomanin aquells alumnes que pensin que poden encaixar en la nostra companyia; nosaltres fem una entrevista als candidats. Si la passen, els contractem i s’inicia un període de formació, la durada del qual, donada la dificultat de les tècniques que utilitzem, és d’uns cinc anys. Pot semblar que som molt exigents, però, realment, el que fem nosaltres només ho pot dur a terme una persona amb molta capacitat de concentració, rigorosa pel que fa a l’odre, exigent quant a la precisió, detallista i, en definitiva, escrupolosa en cada tasca que assumeix; sense oblidar que també cal que mostri un perfil humà en consonància amb els valors de la companyia.

Posar fre a l’economia especulativa

El capitalisme és el millor sistema econòmic que coneixem, l’únic que fomenta la iniciativa, l’empenta i el progrés economicosocial. Tanmateix, em costa acceptar que l’economia especulativa tingui tant pes en el nostre sistema, i lamento que l’economia productiva, que és aquella que realment genera riquesa, quedi supeditada als capricis de l’especulació. Crec que s’haurien d’emprendre mesures perquè aquesta situació s’invertís.

La irresponsable praxi bancària

En el malaurat joc de l’especulació tenen un paper important els bancs. La banca es va lucrar especulant amb el sòl, fent créixer la bombolla mitjançant la concessió de crèdits a promotors, constructors i particulars, i imposant interessos a plaer; quan la bombolla que van ajudar a crear ha esclatat, s’han enrocat i han decidit negar-se a oferir finançament, tot i haver estat ajudats. Afortunadament, la nostra empresa no depèn de la benvolença dels bancs, als quals només hem hagut de recórrer de forma puntual.

Ajudem els nostres proveïdors i clients

En els darrers anys, atesa l’escassetat creditícia, nosaltres hem arribat, fins i tot, a finançar algun dels nostres proveïdors o clients per ajudar-los a resistir una situació crítica; d’aquesta manera, fidelitzem els nostres col·laboradors i la nostra clientela, malgrat que també assumim un risc.

A favor de la independència de Catalunya

Pel que fa a la qüestió de la independència catalana, en el meu cas la raó i el sentiment conflueixen en una decidida posició a favor. Com a ciutadà, em sento empès a defensar la meva cultura, la meva llengua i la meva identitat, i això no vol dir anar contra res ni ningú. I com a empresari, defenso el que és millor per a la nostra economia: polítiques de proximitat, enfocades a la pime, precisament aquella que conforma el teixit industrial català. El nostre país el que necessita és disposar d’eines adients per reindustrialitzar-se; i l’eina més eficaç és la capacitat per prendre les nostres mateixes decisions. Amb tot, tinc molt clar que la transició no serà fàcil, sobretot perquè haurem de fer front a possibles represàlies d’Espanya i, a més, haurem de renegociar el nostre nou estatus a la Unió Europea. Però estic convençut que sabrem construir un país nou, una Catalunya que, precisament perquè no està definida, prendrà la forma que entre tots li vulguem donar. Val la pena lluitar, els nostres hereus s’ho mereixen.