• Pau Casals
  SR. NARCÍS CASTANYER BACHS.

  SR. NARCÍS CASTANYER BACHS

  Entrevistat el 2002 pel Sr. Font Catalunya es diferencia d’al­tres petits països per l’exis­tència de figures públiques que han contribuït […]

 • Sr. Carrillo Orozco et alia
  SR. ANTONIO CARRILLO OROZCO, SRA. CLARA SOLÀ.

  SR. ANTONIO CARRILLO OROZCO, SRA. CLARA SOLÀ

  Entrevistats el 2002 pel Sr. Font L’entrada de l’Institut d’Estu­dis de la Seguretat (IDES) al món fundacional l’any 1998 respon […]

 • Sr. Carbó Mulet
  SR. JULI CARBÓ MULET.

  SR. JULI CARBÓ MULET, SR. JORDI ROMERO, SRA. DOLORS GÓMEZ

  Entrevistats el 2002 pel Sr. Font La cultura no és d’elit, la cultura és de tothom. . La Fundació Itaca […]

 • Sr. Ramon Canals Tremolosa
  SR. RAMON CANALS TREMOLOSA.

  SR. RAMON CANALS TREMOLOSA

  Entrevistat el 2002 pel Sr. Font La Fundació Informàtica i Cultura va néixer l’any 1997 per iniciativa del Centre d’In­formàtica […]

 • Sr. Ramon M. Calduch Farnós
  SR. RAMON M. CALDUCH FARNÓS.

  SR. RAMON M. CALDUCH FARNÓS

  Entrevistat el 2002 pel Sr. Font La medicina xinesa pretén, fonamentalment, restablir l’equilibri del cos quan aquest s’ha malmès. “La […]

 • Sr. Caldera et alia
  SR. JESÚS CALDERA ALONSO, SR. JUAN PEDRO MONTERO.

  SR. JESÚS CALDERA ALONSO, SR. JUAN PEDRO MONTERO

  Entrevistats el 2002 pel Sr. Font És important veure el canvi de rumb que fa una persona després de passar […]

 • Sr. Cabrera
  SR. CARLES CABRERA MASSANÉS.

  SR. CARLES CABRERA MASSANÉS

  Entrevistat pel Sr. Font El procés de convèncer tots els agents per tirar endavant un projecte resulta captivador. L’any 1986, […]

 • Sra. Francesca Bufí Planas
  SRA. FRANCESCA BUFÍ PLANAS.

  SRA. FRANCESCA BUFÍ PLANAS

  Entrevistada el 2002 pel Sr. Font “La necessitat d’assolir la utopia que un dia deixarem de ser necessaris per a […]

 • Sra. Carme Bufí
  SRA. CARME BUFÍ.

  SRA. CARME BUFÍ

  Entrevistada el 2002 pel Sr. Font Els Premis Bufí i Planas representen el reconeixement dels com­­portaments i les filosofies exemplars […]

 • Sr. Josep Bové Bertran et alia
  SR. JOSEP BOVÉ BERTRAN.

  SR. JOSEP BOVÉ BERTRAN

  Entrevistat el 2002 pel Sr. Font FUNDACIÓ EMI va ser cre­a­da el 1959 per un grup d’em­pre­­saris i professionals, lide­rats […]