• Sra. Montserrat Blanchart Triola et alia
  SRA. MONTSERRAT BLANCHART TRIOLA, SR. JORDI BARBOSA COLOMÉ.

  SRA. MONTSERRAT BLANCHART TRIOLA, SR. JORDI BARBOSA COLOMÉ

  Entrevistats el 2002 pel Sr. Font El benestar de les famílies amb un o més membres per­ta­nyents a la tercera […]

 • Sr. Jaume Blancafort Portavella
  SR. JAUME BLANCAFORT PORTAVELLA, SR. JOSEP COLLADO.

  SR. JAUME BLANCAFORT PORTAVELLA, SR. JOSEP COLLADO

  Entrevistats el 2002 pel Sr. Font Si volem competir en el mercat mundial, hem d’oferir unes garanties i uns estàndards […]

 • Sr. Joan Jordi Bergós Tejero
  SR. JOAN JORDI BERGÓS TEJERO.

  SR. JOAN JORDI BERGÓS TEJERO

  Entrevistat el 2002 pel Sr. Font El temple de la Sagrada Fa­mí­lia a més “de ser actual­ment l’única catedral catò­lica […]

 • Sr. Bergós
  SR. RAIMON BERGÓS CIVIT.

  SR. RAIMON BERGÓS CIVIT

  Entrevistat el 2002 pel Sr. Font La fundació és una figura de dret civil que genera riquesa, però que no […]

 • Sra. Montserrat Baró Sans
  SRA. MONTSERRAT BARÓ SANS.

  SRA. MONTSERRAT BARÓ SANS

  Entrevistada el 2002 pel Sr. Font Les persones amb capacitat intel·lectual límit són les grans desubicades i ignorades per la […]

 • Sr. Jaume Barniol Subirà et alia
  SR. JAUME BARNIOL SUBIRÀ, SR. JORDI SANTASUSANA.

  SR. JAUME BARNIOL SUBIRÀ, SR. JORDI SANTASUSANA

  Entrevistats el 2002 pel Sr. Font Catalunya en un futur serà un país eminentment industrial, motor de moltes iniciatives. Fomentar […]

 • Sra. Noemí Barja Martínez et alia
  SRA. NOEMÍ BARJA MARTÍNEZ, SR. HORACIO ALBERTO TAMBURINI.

  SRA. NOEMÍ BARJA MARTÍNEZ, SR. HORACIO ALBERTO TAMBURINI

  Entrevistats el 2002 pel Sr. Font L’Hospital Sant Llàtzer de Ter­ra­s­sa va néixer per donar as­sis­­tència als malalts de la […]

 • Sra. Anna Balletbó Puig
  SRA. ANNA BALLETBÓ PUIG.

  SRA. ANNA BALLETBÓ PUIG

  Entrevistada el 2002 pel Sr. Font Poder ajudar els altres significa dues coses: que tens per donar i que sempre […]

 • Sr. Oriol Badia Tobella
  SR. ORIOL BADIA TOBELLA.

  SR. ORIOL BADIA TOBELLA

  Entrevistat el 2002 pel Sr. Font Cal que les conseqüències dels avenços siguin beneficioses per a tothom, o només per […]

 • Sr. Josep Azuara González
  SR. JOSEP AZUARA GONZÁLEZ.

  SR. JOSEP AZUARA GONZÁLEZ

  Entrevistat el 2002 pel Sr. Font Josep Azuara és alcalde de la vila del Masnou i pre­si­dent de la Fundació […]