• Sra. Núria Terribas Sala i Dr. Francesc Abel
  SRA. NÚRIA TERRIBAS SALA I DR. FRANCESC ABEL.

  SRA. NÚRIA TERRIBAS SALA I DR. FRANCESC ABEL

  Entrevistats el 2002 pel Sr. Font La humanitat ha avançat més científicament i tecnolò­gica­ment als segles XIX i XX que […]

 • Sr. Josep Torrent Farnell
  SR. JOSEP TORRENT-FARNELL.

  SR. JOSEP TORRENT-FARNELL

  Entrevistat el 2002 pel Sr. Font El Dr. Robert va ser un home emblemàtic, infatigable i entregat a tothom . […]

 • Sr. Ricard Torrents Bertrana
  SR. RICARD TORRENTS BERTRANA.

  SR. RICARD TORRENTS BERTRANA

  Entrevistat el 2002 pel Sr. Font La història de l’actual Uni­ver­­sitat de Vic, aprovada el 21 de maig de 1997 […]

 • Sra. Roser Trepat Minguell
  SRA. ROSER TREPAT MINGUELL.

  SRA. ROSER TREPAT MINGUELL

  Entrevistada el 2002 pel Sr. Font La música té  la capacitat de crear tota una atmosfera  que connecta directament  amb les […]

 • Srs. Pasqual Balanya Crespo i Josep Tresserras Basela
  SRS. PASQUAL BALANYA CRESPO I JOSEP TRESSERRAS BASELA.

  SRS. PASQUAL BALANYA CRESPO I JOSEP TRESSERRAS BASELA

  Entrevistat el 2002 pel Sr. Font La qualitat de serveis i de vida que oferim als nostres tutelats ha de […]

 • Srs. Ramon Trías Rubies i Jordi Pujol Colomer
  SRS. RAMON TRÍAS RUBIES I JORDI PUJOL COLOMER.

  SRS. RAMON TRÍAS RUBIES I JORDI PUJOL COLOMER

  Entrevistat el 2002 pel Sr. Font La medicina té dos pilars, una part de ciència i una altra d’art . […]

 • Sr. Hermini Tudela i Capo
  SR. HERMINI TUDELA I CAPO.

  SR. HERMINI TUDELA I CAPO

  Entrevistat el 2002 pel Sr. Font Diversitat, atenció pedagò­gi­ca personal i integració són els tres principis que fona­menten l’obra del […]

 • Sr. Joan Tugores Ques
  SR. JOAN TUGORES QUES.

  SR. JOAN TUGORES QUES

  Entrevistat el 2002 pel Sr. Font Actualment la noció de bo fa referència a la construcció d’arquitectures mentals bàsiques preparades […]

 • Srs. Antoni Francesc Tulla Pujol i Agustí Berga
  SRS. ANTONI FRANCESC TULLA PUJOL I AGUSTÍ BERGA.

  SRS. ANTONI FRANCESC TULLA PUJOL I AGUSTÍ BERGA

  Entrevistats el 2002 pel Sr. Font “Una escola bressol que tre­balla des de l’interior d’u­­na universitat no és qual­­sevol escola […]

 • Srs. Jordi Tuset Vallet i Josep Manel Ulldemolins
  SRS. JORDI TUSET VALLET I JOSEP MANEL ULLDEMOLINS.

  SRS. JORDI TUSET VALLET I JOSEP MANEL ULLDEMOLINS

  Entrevistats el 2002 pel Sr. Font Hem d’anar a buscar tots els avenços que hi hagi i donar la màxima […]