• Reflexió i agraïment de l'autor

  Reflexió i agraïment de l’autor

  ¿Com aniria tot ara si l’actual President del Govern central, l’Excm. Sr. Mariano Rajoy, hagués fet un pacte nacional per […]

 • Sra. BIETO I CAUBET, EUGÈNIA
  DRA. EUGÈNIA BIETO CAUBET.

  DRA. EUGÈNIA BIETO CAUBET (Pròleg)

  Text del 04-12-13 Ens proposem que els nostres estudiants creïn i dirigeixen empreses que millorin el món. Cada vegada més […]

 • DAURA I JORBA, ANTONI
  SR. ANTONI DAURA I JORBA.

  SR. ANTONI DAURA I JORBA (Pròleg)

  Text del 22-01-14 Cal considerar la llibreria com un comerç cultural de proximitat indispensable per a una societat que ha […]

 • Craen Carl
  SR. CARL CRAEN.

  SR. CARL CRAEN (Pròleg)

  Text del 29-11-2013 Caminem cap a una societat del coneixement, en què aquest valor afegit determinarà la nostra posició en […]

 • Josep Bonet i Ferrer
  SR. JOSEP LLUÍS BONET I FERRER.

  SR. JOSEP LLUÍS BONET I FERRER (Pròleg)

  Text del 23-12-13  Fira de Barcelona ha contribuït a l’enaltiment del brand de la ciutat per la voluntat empresarial d’avenç. […]

 • Sres. Montserrat Martí Oliveras i Montserrat Sopena
  SRES. MONTSERRAT MARTÍ OLIVERAS I MONTSERRAT SOPENA.

  SRES. MONTSERRAT MARTÍ OLIVERAS I MONTSERRAT SOPENA

  Text del 2002 La germana Montserrat Martí Oliveras és delegada a Cata­lu­nya de la Fundació Inter­nacional de Solidaritat Com­pa­nyia de […]

 • Dr. Simón Marina Avendaño
  DR. SIMÓN MARINA AVENDAÑO.

  DR. SIMÓN MARINA AVENDAÑO

  Text del 2002 El doctor gadità Simón Mari­na Avendaño, especia­lis­ta en an­­drologia, és el cre­ador d’una entitat catalana, la Fun­da­ció […]

 • Sr. Miquel Porter Moix
  SR. MIQUEL PORTER MOIX.

  SR. MIQUEL PORTER MOIX

  Text del 2002 “La Universitat Catalana d’Es­tiu va néixer d’un grup de catalans del nord que, aprofitant la bafarada alli­be­­­radora […]

 • Joan Miró
  SRA. ROSA MARIA MALET YBERN (FOTOGRAFIA JOAN MIRÓ).

  SRA. ROSA MARIA MALET YBERN

  Text del 2002 Ja fa alguns anys que un dels mà­xims exponents de l’art ca­ta­là, Joan Miró, ens va dei­xar. […]

 • Sr. Josep Maixenchs Agustí
  SR. JOSEP MAIXENCHS AGUSTÍ.

  SR. JOSEP MAIXENCHS AGUSTÍ

  Text del 2002 L’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) recull una inquietud llargament expressada: la cre­a­­ció d’un […]