• Sr. Luis Luque
  SR. LUIS LUQUE.

  SR. LUIS LUQUE

  Text del 2002 La Fundación Altarriba, Ami­gos de los Animales va ser creada a resultes de la de­tecció de la […]

 • Srs. Carlos Losada, Antoni Güell et alia
  SRS. CARLOS LOSADA, ANTONI GÜELL ET ALIA.

  SRS. CARLOS LOSADA I ANTONI GÜELL

  Text del 2002 En la formació s’ha de passar de coneixements específics a les metacompetències. . La Fundació ESADE de […]

 • Sr. José Antonio Robles Serrano
  SRS. JOSÉ ANTONIO ROBLES SERRANO, ALBERTA LÓPEZ I ANA FRAGO.

  SRS. JOSÉ ANTONIO ROBLES SERRANO, ALBERTA LÓPEZ I ANA FRAGO

  Text del 2002 Cada vegada són més nom­bro­sos els ajuntaments que pre­nen iniciatives per pro­mou­re l’ocupació de la seva po­bla­ció. […]

 • Sr. Jaime Loayza Porcel i Sra. Neus Conesa Gómez
  SR. JAIME LOAYZA PORCEL I SRA. NEUS CONESA GÓMEZ.

  SR. JAIME LOAYZA PORCEL I SRA. NEUS CONESA GÓMEZ

  Text del 2002 “Fa sis anys em vaig ado­nar que necessitava crear una entitat per poder col·la­bo­rar amb els meus […]

 • Sra. M. Rosa Llucià Figueras et alia
  SRA. M. ROSA LLUCIÀ FIGUERAS ET ALIA.

  SRA. M. ROSA LLUCIÀ FIGUERAS

  Text del 2002 La nostra proposta d’atenció a la salut mental es caracteritza per ser comprensiva i integradora.  . La […]

 • Srs. Vicenç Lluch, Adolf Gilabert i Sra M. Assumpció Subirà
  SRS. VICENÇ LLUCH I ADOLF GILABERT, I SRA M. ASSUMPCIÓ SUBIRÀ.

  SRS. VICENÇ LLUCH I ADOLF GILABERT I SRA M. ASSUMPCIÓ SUBIRÀ

  Text del 2002 Els pratencs són, per a tota la societat, un clar exemple d’es­­forç col·lectiu i solidaritat. A principi […]

 • Sr. Antoni Llorens
  SR. ANTONI LLORENS TUBAU.

  SR. ANTONI LLORENS TUBAU

  Text del 2002 No es tracta de  pagar pel risc,  sinó de posar mesures per prevenir-lo.  . “Tres persones moren […]

 • Sra. Josi Llorens Martí
  SRA. JOSI LLORENS MARTÍ.

  SRA. JOSI LLORENS MARTÍ

  Text del 2002 La nostra raó de ser és difondre el problema i sacsejar les consciències.  . Hi ha situacions […]

 • Sr. Víctor León Plana
  SR. VÍCTOR LEÓN PLANA.

  SR. VÍCTOR LEÓN PLANA

  Text del 2002 El nostre territori està revitalitzant-se de mica en mica. . La Val d’Aran és un territori d’una […]

 • Srs. Pere Boldú i Josep Casals
  SRA. JOVITA LATORRE, SR. PERE BOLDÚ I SR. JOSEP CASALS.

  SRA. JOVITA LATORRE, SR. PERE BOLDÚ I SR. JOSEP CASALS

  Text del 2002 El món rural està molt atomitzat, la qual cosa dificulta el desenvolupament de l’agricultura.  . La capital […]