• Srs. Joan Lacueva i Fèlix Millet
  SRS. FÈLIX MILLET I JOAN LACUEVA COLOMER.

  SRS. FÈLIX MILLET I JOAN LACUEVA COLOMER

  Text del 2002 En la formació dels joves esportistes hem de propiciar valors com el de la cooperació i l’intercanvi […]

 • Sra. Montserrat Juvanteny Juvanteny et alia
  SRA. MONTSERRAT JUVANTENY JUVANTENY.

  SRA. MONTSERRAT JUVANTENY JUVANTENY

  Text del 2002 De la mateixa manera que a una planta li cal aigua per créixer, un nen necessita amor […]

 • Sra. Immaculada Juan Franch
  SRA. IMMACULADA JUAN FRANCH.

  SRA. IMMACULADA JUAN FRANCH

  Text del 2002 Contribuïm a difondre tots els valors naturals del Delta de l’Ebre.  . El paisatge del nostre país […]

 • Sr. Josep Maria Joan Rosa
  SR. JOSEP MARIA JOAN ROSA.

  SR. JOSEP MARIA JOAN ROSA

  Text del 2002 Si se sap escoltar, els joguets parlen. . Josep Maria Joan Rosa va començar a col·leccionar les […]

 • Sr. Domingo Jiménez et alia
  SR. DOMINGO JIMÉNEZ ET ALIA.

  SR. DOMINGO JIMÉNEZ

  Text del 2002 El poble gitano, originari de l’Índia, és present avui dia a molts punts del planeta. Mal­grat la […]

 • S.N. Goenka
  SRA. CLARA JIMÉNEZ (FOTOGRAFIA DE S.N. GOENKA).

  SRA. CLARA JIMÉNEZ

  Text del 2002 Canviar la societat és molt difícil, però un ma­teix sí que pot canviar. . La meditació és […]

 • Dr. Jaume Ferran i Clua
  SRA. ANNA M. JARDÍ BAIGES (FOTOGRAFIA DEL DR. FERRAN).

  SRA. ANNA M. JARDÍ BAIGES

  Text del 2002 L’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa dóna cobertura mè­­dica a la població de les co­mar­ques del […]

 • Sr. Alfons Icart Pujol et alia
  SR. ALFONS ICART PUJOL ET ALIA.

  SR. ALFONS ICART PUJOL

  Text del 2002 La salut mental sempre ha estat un camp de segona fila. . Fundació Orienta forma part d’una […]

 • Sr. Josep M. Guix Ferreres
  SR. JOSEP M. GUIX FERRERES.

  SR. JOSEP M. GUIX FERRERES

  Text del 2002 Centre Català de Solidaritat Fun­dació Privada té com a fi “llui­tar contra tota mena de drogodepen­dèn­cia mit­jan­­çant […]

 • Srs. Joan Grané Alsina i Jordi Colomer Batet
  SRS. JOAN GRANÉ ALSINA I JORDI COLOMER BATET.

  SRS. JOAN GRANÉ ALSINA I JORDI COLOMER BATET

  Text del 2002 Gestionem i donem una assistència integral a la població: primària, especialitzada i sociosanitària. . L’any 1917, ara […]