• Sr. Santos Gracia Villar
  SR. SANTOS GRACIA VILLAR.

  SR. SANTOS GRACIA VILLAR

  Text del 2002 La Fundació Universitària Ibe­ro­americana (FUNIBER) és un projecte que s’emmarca dins del món universitari i de formació […]

 • Sra. Isabel Gonzalo Dellerès
  SRA. ISABEL GONZALO DELLERÈS I SR. JORDI JUNYENT PARERA.

  SRA. ISABEL GONZALO DELLERÈS I SR. JORDI JUNYENT PARERA

  Text del 2002 Des de fa alguns anys, la Fun­­­dació Montserrat Junyent i Pa­­rera porta desenvolupant tas­ques benèfiques i socials […]

 • Dr. Albert Bonet
  SR. JOSEP M. GENESCÀ (FOTOGRAFIA DEL DR. ALBERT BONET).

  SR. JOSEP M. GENESCÀ

  Text del 2002 La Fundació Dr. Albert Bo­net, de Barcelona, fou cons­tituïda el dia 28 de juny de 1995 per […]

 • Sr. Josep Gassó Espina
  SR. JOSEP GASSÓ ESPINA.

  SR. JOSEP GASSÓ ESPINA

  Text del 2002 La Fundació Catalana de l’Es­­plai té com a finalitat im­pul­sar l’educació en el lleure d’infants, joves i […]

 • Sr. Miquel Gassiot i Matas
  SR. MIQUEL GASSIOT I MATAS.

  SR. MIQUEL GASSIOT I MATAS

  Text del 2002 El món universitari i el de les fundacions van molt lligats. La Universitat Ra­mon Llull Fundació Privada […]

 • Sr. Antoni Garrell Guiu
  SR. ANTONI GARRELL GUIU.

  SR. ANTONI GARRELL GUIU

  Text del 2002 El disseny sempre treballa des de les exigències de les societats. . Tal com ens expliquen els […]

 • Sr. Emilio García-Ibáñez Ferrándiz
  SR. EMILIO GARCÍA-IBÁÑEZ FERRÁNDIZ.

  SR. EMILIO GARCÍA-IBÁÑEZ FERRÁNDIZ

  Text del 2002 Un món sense sords. . Ajudar persones afectades de sordesa a recuperar l’audició és l’objectiu de la […]

 • Dr. Josep Grau i Torrodà
  SR. JOSEP M. GARCÍA TALAVERA LLIMÓS (FOTOGRAFIA DE JOSEP GRAU).

  SR. JOSEP M. GARCÍA TALAVERA LLIMÓS

  La Fundació Doctor Grau va néixer el dia 12 de febrer de 1998 a Prats de Lluçanès. És fruit de […]

 • Mn. Andreu Pasqual, Mn. Joan Francesc García F. De Prado i Sr. Josep M. Rosés
  MN. ANDREU PASQUAL, MN. JOAN FRANCESC GARCÍA F. DE PRADO I SR. JOSEP M. ROSÉS.

  MN. ANDREU PASQUAL, MN. JOAN FRANCESC GARCÍA F. DE PRADO I SR. JOSEP M. ROSÉS

  Text del 2002 Malgrat la desconeixença de la societat, la misèria és un problema vigent.  . “La idea impulsora i l’esperit […]

 • Srs. Giuseppe Gamucci i César Bardají
  SRS. GIUSEPPE GAMUCCI I CÉSAR BARDAJÍ.

  SRS. GIUSEPPE GAMUCCI I CÉSAR BARDAJÍ

  Text del 2002 Tot el que sigui conscienciar la població per tal que els seus hàbits en matèria de conducció […]