Damià Calvet i Valera. Conseller de Territori i Sostenibilitat

29/03/2019

«Biografies rellevants de les nostres emprenedores – 2018. M’apresso a agrair-lo i a felicitar-lo sincerament per dur a terme una obra d’questa temàtica i característiques.

Penso que, en els moments actuals, de reconeixement generalitzat de la vàlua i l’aportació de les dones en tots els àmbits de la nostra societat, la publicació d’aquest títol ha de contribuir notablement a fer realitat l’ideal d’igualtat entre els gèneres i constitueix, en conseqüència, un encert indubitable.

D’altra banda, soc conscient de l’enorme feina que deu haver suposat la recerca, selecció i confecció del conjunt de biografies presentades: una obra com la que ens ocupa no s’improvisa sinó que és fruit d’una molt acurada preparació prèvia.

Reitero, així doncs, el meu agraïment i li faig arribar el testimoni de la meva consideració».