PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. JOAN SABATER, SRAS. SÍLVIA, CRISTINA I GLÒRIA SABATER

SABATER-TOBELLA ANÀLISIS

Text del 2003

L’atenció personalitzada, professionalitat, confidencialitat, qualitat certificada i la independència, han esdevingut els principals trets diferencials de la nostra manera d’actuar.

El laboratori Sabater-Tobella Anàlisis es va crear l’any 1960 a Barcelona. La seva trajectòria, marcada per un ferm esperit d’innovació, va començar amb l’objectiu de millorar el nivell de qualitat analítica i assistencial existent al país. La força emprenedora i lluitadora del Dr. Joan Sabater i de la Dra. Margarita Sales, companys de curs a la facultat, va cristalitzar en la fundació d’un petit laboratori que ha esdevingut en una entitat de prestigi i referència a nivell estatal. Com recorda Joan Sabater, doctor en farmàcia i acadèmic numerari de les Reials Acadèmies de Farmàcia i de Medicina de Catalunya; acadèmic corresponent de la Real Academia Nacional de Medicina Instituto de España; i acadèmic corresponent estranger de la Academia Nacional  de Ciencias de México i de la New York Academy of Sciences “vam ser el primer laboratori de l’Estat espanyol a realitzar determinacions analítiques per micromètodes, entre les quals hi havia l’equilibri àcid-base i electròlits. Per les patologies dels nounats vam ser pioners en el desenvolupament de tècniques per a la diagnosi de malalties metabòliques. També hem estat els primers en implantar diversos mètodes d’anàlisi, entre d’altres vàrem ser els primers en dosificar fàrmacs antiepilèptics per cromatografia de gasos. Des d’un primer moment volíem ser capdavanters i ho hem aconseguit.”

Així ho demostra la trajectòria professional del  Laboratori. El 1972 van posar en funcionament la Divisió d’Anàlisis per la Indústria Farmacèutica. Un any més tard, com accionistes fundadors, van entrar a formar part de l’Institut Dexeus on disposen d’un laboratori; l’any 1987 van fer un pas més, constituint el Centre de Patologia Cel·lular dedicat a la genètica i a la biologia molecular. A partir del 1993 van iniciar una etapa d’expansió, donant un impuls empresarial: Per tal de donar un millor servei i estar més a prop dels pacients, hem obert nous laboratoris i centres d’atenció arreu de Catalunya, atenem també a diverses cliniques, com la Clínica del Pilar, Stauros i la Clínica Planas de Barcelona.

La recollida d’informes per Internet, tant per part del pacient com del metge que fa la prescripció, l’avís al telèfon mòbil quan l’anàlisi ha finalitzat són altres aspectes novadors que ofereix el laboratori  El pacient primer rep un SMS al telèfon mòbil indicant-li que la seva anàlisi ha estat validada i finalitzada. Si ho desitja la pot rebre per correu electrònic. La recollida per la web és totalment  confidencial. “La informàtica ha esdevingut una peça clau de la nostra labor. Treballem amb milers de tubs i es fa necessari un control informàtic molt estricte i eficient. Per aquest motiu, també desenvolupem els nostres programes informàtics. Els nostres serveis s’ofereixen des dels centres propis, en empreses participades accionarialment, alhora que col·laborem amb un grup de laboratoris associats arreu de la geografia espanyola. Som un centre de referència tant per laboratoris públics com privats.”

La seu central és a Barcelona, tot i que des de l’any 1999 el Laboratori central del grup es va ampliar amb una nova planta, de més de 2.000 metres quadrats, que està a Esplugues de Llobregat. La persona que ha sabut modelar i transformar el projecte inicial convertint-lo en un model de treball, organització i eficiència és la doctora en farmàcia, Margarita Sales. La seva és una feina de portes endins que ha consolidat un estil de laboratori: “Un alt grau d’ètica professional, de serietat, professionalitat i una especial atenció personalitzada cap a l’usuari. El valor de la nostra feina està en la qualitat. Totes les rutines estan estandaritzades i la nostra funció és controlar la qualitat, que els aparells funcionin bé i els resultats siguin exactes. Altre objectiu és buscar tècniques novadores, que ens puguin diferenciar de la resta de laboratoris. La innovació és el pilar fonamental de la nostra activitat.

El laboratori disposa de la certificació del compliment de la Norma ISO-9000 i de les BPL. El projecte empresarial que van emprendre amb il·lusió i esperit d’innovació ha quallat en una nova generació de professionals que s’han anat incorporant. La direcció de l’empresa recau en les seves filles, Cristina, Glória i Silvia, que amb responsabilitats diferents en el marc d’aquest complex laboratori, desenvolupen amb la mateixa seriositat i professionalitat del espirit fundacional, aportant la juventut i vigor de la nova generació. Els pilars fonamentals del laboratori que impregnen la metodologia de treball són: “Donar la millor qualitat, oferir una atenció personalitzada, i professionalitat en la forma d’actuar, aquests han esdevingut els nostres trets diferencials de la nostra manera d’actuar.”

Sense perdre de vista que la labor científica, és una peça fonamental en la diagnosi mèdica, “la feina que realitzem els analistes és vital per al metge. Entre analistes i metges s’estableix una sinèrgia i un esperit de col·laboració que acaba beneficiant el pacient.» 

La importància de la formació en el marc de l’empresa és reconeguda per aquests tècnics. L’any 1990 van iniciar l’activitat de cursos de formació continuada a l’Institut d’Estudis Sabater Tobella (IEST): “Realitzem cursos en metodologia analítica; BPL’S i qualitat; organització i gestió de laboratoris; seguretat i prevenció de riscos. Incialment eren només dirigits als tècnics del nostre laboratori, però hi ha hagut centres que han valorat la nostra labor i han volgut que formem també els seus professionals.”

Durant anys, el Dr. Sabater ha combinat la docència i la investigaciò, amb el treball al laboratori, com a professor de bioquímica a la Facultat de Medicina de la UAB, i la direcció d’un centre de recerca  sobre malalties hereditàries. Defensa la supervivència del laboratori petit perquè “fer anàlisis és un acte professional. Quan firmem una anàlisi realitzem un acte mèdic pel qual hem estudiat i que té un gran valor per metges i pacients.”

Sabater-Tobella Anàlisis compta amb 30  titulats superiors i un equip humà de 150 persones, que posa de manifest el nivell del laboratori.