Sr. Albert Bargués Grau
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Albert Bargués Grau