Sr. Andreu Vidal
Fotografia: Àngel Font
TH, 2n VOLUM. Rey y alcaldes

Sr. Andreu Vidal

CASA IRENE