Sres. Carme i Dolors Tresserras
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sres. Carme i Dolors Tresserras

CAN NASSOS