Cándido-José Martínez Macarrón
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Cándido-José Martínez Macarrón

Cytecma SA