Srs. Dolores Audi i Adolf Giné
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Dolores Audi i Adolf Giné

EL PARC