Dr. Antoni Giménez Gaibar
Dr. Antoni Giménez Gaibar
PC, 16è VOLUM. Especialitats mèdiques de Barcelona, I

DR. ANTONI GIMÉNEZ GAIBAR

ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR

Text del 2004

Abans samputaven molts malalts diabètics però en lactualitat es realitzen bypass fins a les artèries dels peus-

Langiologia i cirurgia vascular, tal com la coneixem avui dia, va néixer com a especialitat oficial a Espanya lany 1977. És una especialitat mèdica i quirúrgica que socupa de la patologia de les venes, artèries i vasos limfàtics de tot el cos. Tot i que la malaltia més coneguda que tractem són les varices, les patologies de tipus arterial són les més greus i no menys freqüents en làmbit hospitalari.

El doctor Antoni Giménez és un exemple clar de vocació mèdica. Des que tinc ús de raó vaig decidir que seria metge. Tot i que els professors de lescola em van dir que no feia per mi, mai no em vaig plantejar cap altra professió per al meu futur.

Així doncs, amb les idees tan clares, va començar la carrera de medicina l’any 1976 a la UAB. La universitat de lèpoca era molt massificada i impersonal. A partir de quart curs vaig fer pràctiques a lHospital del Mar. Allà vaig conèixer un cirurgià vascular de la vella escola que treballava sol en el seu departament i durant els mesos dagost vaig anar a ajudar-lo.

Aleshores preferia la cirurgia general, però el sistema MIR no li va fer permetre d’obtenir-ne una plaça. Davant d’aquesta situació, el Dr. Giménez es va decantar per l’angiologia i cirurgia vascular esperonat per uns professionals que li van descobrir la realitat d’aquesta especialitat. Va fer la residència a l’Hospital de Bellvitge, on va passar moltes hores de guàrdia que li van donar un bagatge important. En acabar la residència va ocupar una plaça al servei d’angiologia a l’hospital Son Dureta de Palma de Mallorca, dirigit pel Dr. Cairols, i va passar per París per veure la tècnica per tractar els aneurismes toracoabdominals. Vaig tenir la sort de treballar amb el Dr. Cairols, un professional de prestigi reconegut arreu. En el seu servei vaig adquirir una experiència molt bona perquè vaig posar en pràctica tot el que havia après.

El servei era molt jove i tenia una gran càrrega assistencial perquè era l’únic de cirurgia vascular de totes les illes. Lany 1989 vaig aconseguir una plaça dangiologia i cirurgia vascular a lHospital del Mar. Era un servei que tot just sacabava de crear, molt petit, integrat pel cap de secció i jo com a adjunt. Posteriorment, lany 1996 vaig ocupar la plaça de cap de servei a lHospital del Parc Taulí de Sabadell. Actualment el Dr. Giménez compagina l’activitat professional al Parc Taulí amb la consulta a la Clínica Delfos de Barcelona.

La unitat del Parc Taulí està formada per set persones i l’any vinent iniciarà la docència de residents en l’especialitat. La docència la teníem pendent. Els serveis docents estimulen la investigació i obliguen a estar al dia. Suposa un feedback permanent molt enriquidor.

Com que la medicina tendeix a la subespecialització, he agrupat els membres del meu servei en diversos camps dactuació nefrologia, neurologia, endovascular, diagnòstic ecogràfic, etc. per tal que sempre hi hagi algú amb un cert grau dexcel·lència en cada àmbit. No obstant això, tots tractem totes les patologies.

Els malalts arriben a l’angiòleg o cirurgià vascular derivats d’altres especialistes o del metge de capçalera. Els angiòlegs analitzen l’estat de tots els vasos del cos humà. Hi ha dos tipus de patologies molt diferents: les que afecten les parets dels vasos, tant de les artèries (arteriosclerosi) com de les venes (varices), i les que es produeixen per alteracions en la sang que causen trombes a linterior dels vasos. Els casos de trombes també els tracten els hematòlegs. De fet, tenim alguns punts en comú, les dues especialitats. Tot i que nosaltres només ens ocupem de les canonades, indubtablement allò que passa per dins les afecta i també és objecte del nostre estudi.

Una de les patologies més comunes de l’especialitat és l’arteriosclerosi. Larteriosclerosi és lenvelliment dels vasos. Quan la paret arterial es degenera pot provocar dos tipus de problemes: lestretament de la llum o estenosi, o bé els aneurismes, com a conseqüència de la dilatació de les artèries. Les estenosis són la causa dembòlies cerebrals, hipertensió renovascular o isquèmies de les extremitats. Pel que fa als aneurismes, els més preocupants són els que provoquen la dilatació de lartèria aorta perquè es poden arribar a trencar. A més destenosis i aneurismes tractem altres patologies, com els traumatismes.

Molts òrgans són propensos a l’arteriosclerosi, des del ronyó fins a les extremitats inferiors. Hi ha factors de risc que predisposen a laparició de larteriosclerosi: diabetis, hipertensió, colesterol, triglicèrids, tabac, etc. La població fumadora desenvolupa una arteriosclerosi a edats més joves del que és habitual.

La cirurgia de la caròtide està avançant positivament i també el tractament dels malalts diabètics. Abans se namputaven molts, però en lactualitat es realitzen bypass fins a les artèries dels peus, amb la qual cosa aquests malalts han guanyat molt en qualitat de vida.

L’evolució del diagnòstic amb l’ecodòppler ha canviat substancialment l’activitat del cirurgià vascular. Fa deu anys soperaven totes les varices que es veien, però ara som molt més selectius. Si abans es feien arteriografies de caròtides amb un cert risc de morbilitat, actualment amb lecodòppler es pot fer cirurgia sense angiografia. Això anirà evolucionant fins que el diagnòstic sigui del tot incruent.

Per al tractament de les varices és fonamental la realització dun diagnòstic ecogràfic acurat. Shan didentificar exactament les venes varicoses per extreure-les o bé per desconnectar-les (tècnica chiva). Personalment jo opto per treure-les perquè la tècnica chiva, tot i que té avantatges, encara no està prou consolidada. No obstant això, en el meu servei volem fer un estudi comparatiu per analitzar i deduir quina tècnica és millor perquè altres tècniques com el làser tampoc no shan consolidat. La cura chiva presenta alguns problemes, però, sens dubte, ha estat fonamental per conèixer la fisiopatologia de les varices i ha permès identificar i extreure només les venes patològiques. Actualment som tan selectius en fer extraccions de les varices que hi ha molt poca diferència respecte a la cura chiva.

Tot i la dificultat per dur a terme recerca científica en el nostre país, en el servei del Dr. Giménez es practica sistemàticament. Formo part del comitè científic de la Societat Espanyola d Angiologia i Cirurgia Vascular. Un dels objectius pels quals segueixo al món hospitalari és estar integrat dins del món científic. A més de la tasca assistencial diària és fonamental fer recerca i treballar en diverses línies dinvestigació. En aquest sentit col·laborem amb molts estudis multicèntrics, formem part dun estudi internacional de cirurgia destenosi carotídia, investiguem sobre la patologia carotídia i properament posarem en marxa un estudi de varices. A més, realitzem dues publicacions anuals i presentem sis o set comunicacions en congressos nacionals o internacionals. El repte de futur de la unitat que dirigeix des de fa vuit anys és la consolidació i continuar treballant en diverses línies d’investigació.