Dr. Antoni Russi Tintoré
Dr. Antoni Russi Tintoré
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. ANTONI RUSSI TINTORÉ

UNITAT D’EPILÈPSIA. CENTRE MÈDIC TEKNON

 Text del 2003

L’objectiu final de la cirurgia és eliminar les crisis epilèptiques.

.

La Unitat de Cirurgia de l’Epilèpsia del Centre Mèdic Teknon de Barcelona és de les més prestigioses de l’Estat espanyol en el tractament de l’epilèpsia. Després d’una dilatada trajectòria iniciada el 1987, ha esdevingut centre de referència nacional. És una unitat integral d’investigació, diagnòstic i selecció quirúrgica de la malaltia amb una tecnologia avançada i un alt grau d’especialització dels vuit professionals mèdics i sanitaris que la integren. Dirigida pel Dr. Antonio Russi Tintoré, neuròleg i neurofisiòleg, desenvolupa una intensa activitat tant en el vessant assistencial com d’investigació. “En el camp assistencial l’activitat principal de la Unitat és el diagnòstic, el tractament mèdic i la investigació prequirúrgica de les epilèpsies no controlades i la cirurgia de l’epilèpsia i el seu seguiment posterior. Tenim l’equipament necessari per tractar els diferents tipus d’epilèpsia al mateix nivell que els millors centres dels EUA i la UE”, explica un metge apassionat per aquesta especialitat que s’autodefineix amb orgull com a “metge d’epilèptics.”

El Centre Mèdic Teknon disposa d’un programa conjunt d’investigació sobre nous avenços en epileptologia amb la Universitat de Califòrnia (EUA). L’epilèpsia és una malaltia que implica un excés d’electricitat al cervell. “Aquesta peça essencial del cos humà és una màquina extraordinària que funciona com una xarxa integrada on cada neurona té una funció bàsica. Si una o més àrees de la xarxa estan alterades elèctricament, l’estabilitat pot esclatar en qualsevol moment i provocar una energia anòmala que modifica el funcionament del sistema. Els epilèptics poden ser tractats amb fàrmacs o bé amb cirurgia. Els tractaments pretenen eliminar les crisis i alliberar la persona d’una malaltia del cervell que en molts casos provoca rebuig social. Fins el segle xix els epilèptics eren considerats malalts mentals perquè es desconeixia la realitat de la malaltia. Quan una persona té una crisi epilèptica se l’ha d’estirar a terra amb un coixí a sota el cap fins que es normalitzi. Posar-li una cullera o el dit a la boca és un error.”

La Unitat ofereix un servei hospitalari de valoració i diagnòstic. Els malalts que mostren un problema de farmacoresistència han de rebre un tractament específic més complex. L’avaluació prequirúrgica pretén identificar l’àrea del cervell responsable de l’origen de la crisi epilèptica. La intervenció quirúrgica és una de les tècniques que s’utilitzen per controlar les crisis. La neuroimatge i la cirurgia junt amb la introducció de nous fàrmacs són les claus de futur per al tractament de la malaltia. “Un 20% dels casos d’epilèpsia no poden ser tractats amb medicaments perquè no generen millores. Aquest grup és el que s’acostuma a intervenir quirúrgicament. Abans d’operar es fa un estudi rigorós i s’explica al malalt les característiques, riscos i beneficis de la cirurgia. Les intervencions també es realitzen a persones amb una lesió estructural que comporta una activitat elèctrica excessiva afegida com a causa del problema. És una intervenció complexa però que ofereix bons resultats sense provocar defectes neurològics. De fet, els riscos puntuals de la cirurgia són molt menors que els riscos acumulats per accidents durant les crisis, sempre en relació a les circumstàncies de la crisis, encara que  ningú es pot morir només per una crisi epilèptica. No tots els epilèptics cal que siguin intervinguts. S’exclouen de la cirurgia els casos per diagnòstic diferencial o per millora suficient de la qualitat de vida amb els tractaments farmacològics. Es compta amb un quiròfan per dur a terme la cirurgia amb tots els mitjans avançats que garanteixen l’asèpsia, monitorització de tots els paràmetres del pacient, ventilació mecànica i relaxació. En aquest quiròfan es practica també la microneurocirurgia, la cirurgia estereotàctica per RM, TC, angriografia i RX i és possible efectuar-hi neurocirurgia mitjançant el sistema de neuronavegació amb imatge cerebral virtual en tres dimensions. Les millores assolides amb la neuroimatge, a través de la ressonància magnètica actualitzada i funcional, donen molta informació per localitzar la zona epileptògena. La neuroimatge i la monitorització Vídeo-EEG han permès registrar els símptomes de la malaltia i classificar els malalts en grups pel que fa a causes i tractaments. Les noves tècniques de neuroimatge observen com funciona el cervell.”

El Centre Mèdic Teknon ha realitzat al voltant de tres-centes intervencions de cirurgia de l’epilèpsia des de l’any 1987. “Els percentatges de resposta són molt alts: al voltant del 90% de les persones intervingudes d’una epilèpsia lesional queden lliures de crisis o molt millorades en relació al tractament amb fàrmacs, ja provat amb fracàs. L’objectiu final de la cirurgia és eliminar les crisis epilèptiques.”

Els nous medicaments per tractar els malalts resistents que no acaben de solucionar la malaltia són cada vegada més potents. “És una de les claus per a la millora de la qualitat de vida dels malalts. Entre un 70-80% dels afectats pren medicaments i fa una vida normal. D’aquests, un 50% pot arribar a suprimir la medicació. El gran repte és aconseguir que durant un any no es produeixi cap crisi. S’ha de tenir voluntat a l’hora de seguir les prescripcions mèdiques. L’epilèpsia es presenta per sorpresa i no s’hi pot jugar.”

El Centre Mèdic Teknon disposa d’un equip dissenyat especialment per atendre nens epilèptics. “Hi ha un interès especial en el tractament quirúrgic de les epilèpsies en nens. La malaltia acostuma a detectar-se a partir d’una crisi. Tot i així, poden haver-hi alteracions prèvies; per exemple, que l’infant trigui a començar a parlar. De totes maneres, la forma més habitual de detectar la malaltia és quan es produeix la crisi i el malalt és portat al pediatre o al metge de capçalera. Alguns malalts tenen predisposició genètica a manifestar la patologia. Aleshores el professional mèdic deriva el pacient al neuròleg. La cirurgia de l’epilèpsia és essencial en el tractament de nens que es troben que la malaltia els està perjudicant i els pot provocar una disminució psíquica irreversible.”

No obstant això, la malaltia pot presentar-se a qualsevol edat. “On es detecten més casos nous és entre els infants i la gent gran. Per poder-los tractar, la Unitat disposa de mitjans molt sofisticats. Es realitzen estudis del pacient amb anàlisis detallades de les crisis registrades amb elèctrodes invasius o no. Diferents mitjans tecnològics d’última generació aporten dades per poder fer els diagnòstics. Hi ha un aparell de neuroimatge especialitzat en epilèpsia. S’ha creat un servei d’urgències de 24 hores durant tot l’any per als pacients amb epilèpsia no controlada, per estat de mal epilèptic, traumatismes, etc.”

Els avenços en els estudis genètics permetran d’aquí un temps fer un diagnòstic previ de la malaltia i conèixer les bases de la patologia al nivell molecular i bioquímic del cervell. Els estudis realitzats fins a l’actualitat han ajudat a trobar tractaments que han millorat de forma notable la qualitat de vida dels malalts. De moment, el cervell és encara un univers per descobrir que depara molts enigmes que de ben segur en un futur s’aniran resolent.