Dr. David Fuster Pelfort
Dr. David Fuster Pelfort
PC, 17è VOLUM. Especialitats Mèdiques de Catalunya, II

DR. DAVID FUSTER PELFORT

MEDICINA NUCLEAR

Text del 2004

Bàsicament, la medicina nuclear és una especialitat de diagnòstic a través de la imatge.

El Dr. David Fuster és metge especialista en medicina nuclear i llicenciat en psicologia. Treballa a l’Hospital Clínic, al servei de medicina nuclear. “Bàsicament, la medicina nuclear és una especialitat de diagnòstic a través de la imatge. Va començar sent un vessant del radiodiagnòstic, però se’n va anar separant, perquè té uns matisos que la diferencien. La medicina nuclear utilitza substàncies radioactives, mentre que el radiodiagnòstic utilitza radiacions, generades mitjançant un aparell de raigs X. Dins d’aquests matisos, hi ha també el fet que, a més de servir per al diagnòstic, la medicina nuclear pot utilitzar-se amb finalitats terapèutiques.”

Va rebre una influència subreptícia paterna per estudiar medicina. “No hi ha cap metge a la família. Ni el pare, Ferran, ni la mare, Magdalena, a qui agraeixo el seu suport, s’hi dedicaven. L’ocupació del meu pare era el comerç, però la medicina l’apassionava. Potser per aquest motiu, em va estimular d’una manera subliminar, sense que jo me n’adonés. La vocació va anar creixent a poc a poc, i als disset anys, quan vaig haver d’escollir una carrera, vaig optar per la medicina.”

Va fer quasi tota la seva trajectòria acadèmica a l’Hospital Clínic. “He fet la carrera de medicina i l’especialitat de medicina nuclear a l’Hospital Clínic, però abans de dedicar-me especialment al món de l’oncologia nuclear, mentre feia la residència, vaig estudiar psicologia, perquè sentia força vocació per les malalties neurodegeneratives. La psicologia proporciona qualitat humana i recursos per fer front a moltes situacions.”

Dos són els noms que li vénen al cap quan pensa en els referents docents. “Crec que el fet d’assistir a les classes del doctor Ruano va ser un honor, ja que tenia una manera màgica d’explicar l’anatomia humana. Quant a l’especialitat, el nom que em ve al cap és el del professor Domènech Torné. La passió que posava quan em parlava de medicina nuclear em va empènyer a escollir aquesta especialitat.”

Després de treballar temporalment en diversos hospitals durant un període de tres anys, es va incorporar a la plantilla de l’Hospital Clínic, on continua ara. “Sóc un de tants enamorats de l’Hospital Clínic. Per les meves estades a l’estranger i a altres hospitals de Catalunya i de la resta de l’Estat espanyol, crec que no tenim res a envejar a ningú.”

El Dr. Fuster va rebre moltes facilitats de l’Hospital Clínic per aprendre a fons, durant un any, la tècnica de la tomografia per emissió de positrons, la PET, a l’Hospital Universitari de Pensilvània, Filadèlfia. “La PET és la nova tendència que tots els especialistes de medicina nuclear haurien de conèixer, perquè serà una tècnica molt important a mig termini. Quan l’any 2001 vaig proposar que volia fer una estada per aprendre aquesta tècnica als Estats Units, m’ho van concedir d’una manera immediata i em van donar una beca i totes les facilitats del món.”

La primera ajuda en el camí de la recerca, la va obtenir del Dr. Jordi Setoain Quinquer, un dels pioners, juntament amb el Dr. Domènech, de la introducció de la medicina nuclear a Catalunya. En aquells moments, era cap del servei de medicina nuclear. “El Dr. Setoain tenia una gran amistat amb el Dr. Abass Alavi, una de les persones amb més experiència als EUA sobre tècnica PET i sobre la tomografia computeritzada (TC). Li vaig enviar un correu electrònic per explicar-li el que volia fer i em va dir que estaria encantat amb la meva estada. En arribar-hi, em va preguntar d’una manera molt oberta què volia fer. Li vaig respondre que estava interessat a aprendre aquesta tècnica, especialment aplicada a l’oncologia. Novament em va preguntar quin tema volia escollir. Li vaig proposar dedicar-me al vessant del limfoma i del melanoma. A partir d’aquí, em va obrir les portes per fer una recerca a la meva manera i amb el seu suport.”

El treball que va desenvolupar el Dr. Fuster es va publicar a la millor revista americana de medicina nuclear. Creu que el fet de sortir a l’estranger és una experiència altament recomanable per a tothom. “Als Estats Units tenen més experiència que nosaltres en el camp de la medicina nuclear. Són dinàmics i oberts al canvi. Crec que saben treure més rendibilitat a la feina. Aquí, de vegades, es treballa amb línies paral·leles i el fet de no ajuntar-les fa que es faci més feina que no caldria.”

La capacitat per predir la resposta a la quimioteràpia en el càncer de pulmó utilitzant la medicina nuclear és el títol de la tesi doctoral del Dr. Fuster i una de les seves línies d’investigació. “Estic fent la tesi doctoral en la línia que havia iniciat abans d’anar-me’n als Estats Units, i en la que m’estic movent actualment, vinculada al càncer de pulmó i sobre la possibilitat d’utilitzar alguna de les nostres tècniques per personalitzar els tractaments amb quimioteràpia.”

La prevenció primària és actualment la millor manera d’evitar els problemes ocasionats pel càncer de pulmó. “De tots els pacients que tractem no hi ha ningú que no hagi fumat d’una manera considerable, l’únic factor que es repeteix d’una manera directa. Actualment, la millor manera d’enfocar el tema és incidir en la prevenció.”

El diagnòstic molt precoç ofereix bones expectatives. “En el 90% dels casos, la PET s’utilitza per al diagnòstic precoç, i per al correcte estudi d’extensió de moltes malalties oncològiques. La precocitat en el diagnòstic canvia significativament el pronòstic de la malaltia.”

La feina diària del Dr. Fuster a l’Hospital Clínic se centra en el diagnòstic de qualsevol patologia a través de la imatge i en l’aplicació terapèutica. “Utilitzem substàncies radioactives per obtenir imatges i per fer el diagnòstic. Les funcions terapèutiques es fan amb aquests tipus de substàncies, però amb més agressivitat. Podem utilitzar-les per tractar problemes funcionals, com l’hipertiroïdisme, o per al tractament del dolor i, fins i tot, per fer un tractament similar a la quimioteràpia, amb un mecanisme diferent.”

Hi ha una vinculació amb quasi totes les especialitats clíniques. “Amb el Dr. Vicenç Torregrossa, un nefròleg de referència, fem moltes proves i ajudem en el maneig dels pacients trasplantats renals. De cardiologia, n’hi ha un gran volum de pacients amb cardiopatia isquèmica que es poden beneficiar de les nostres tècniques. Quant a l’osteoporosi, fem les densitometries òssies. Amb els reumatòlegs i els traumatòlegs també hi treballem. Hi ha un gran vincle amb totes les especialitats clíniques.”

El Dr. Fuster ha viscut molt intensament l’eclosió de la medicina nuclear dels darrers anys. “He agafat un moment explosiu. Hem passat de veure imatges planars amb impressió matricial, a veure-ho tot en format digital amb tres dimensions, amb fusió d’imatges de tècniques diferents, com per exemple amb l’aparell que tenim ara al Clínic. És un aparell PET, amb tomografia computeritzada (TC) incorporada, que permet fusionar les imatges metabòliques que indiquen com està funcionant la lesió, amb les imatges anatòmiques. La medicina nuclear no és una especialitat nova, perquè des dels anys cinquanta s’ha utilitzat per a alguns tractaments del càncer, però ha estat en els darrers anys quan més ha evolucionat.”