Dr. Josep Llaberia Pascual
Dr. Josep Llaberia Pascual
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. JOSEP LLABERIA PASCUAL

CLÍNICA SAGRADA FAMÍLIA

Text del 2003

 La sanitat actua per millorar la qualitat de vida de les persones, especialment de la gent gran, i aquest servei sols es pot donar si es disposa de bons metges, de professionals qualificats, de bones prestacions sanitàries, d’aparells moderns, d’una adequada farmacologia i de teràpies com les que aplica la Clínica Sagrada Família.

Des de fa més més de trenta anys, la Clínica Sagrada Família de Barcelona està oferint al malalt una atenció integral i de qualitat. L’objectiu del conjunt de la comunitat de professionals que la formen és curar els pacients i fer-los l’estada a la clínica còmoda i agradable. Per això s’ha anat dissenyant un model de clínica adaptat a les necessitats i preferències dels usuaris incidint de forma especial en l’atenció a la persona. L’Entitat va ser fundada l’any 1971 per les Germanes Filles de Sant Josep, una congregació de monges que anys més tard van decidir vendre-la per donar pas a una nova etapa. L’evolució de la medicina i l’avenç de les noves tecnologies exigien la modernització de la Clínica que no es va fer esperar. Amb pocs anys la Clínica Sagrada Família va realitzar un gir destacable que l’ha portat ha consolidar-se en el camp de l’assistència mèdica de qualitat a Catalunya. El Dr. Josep Llaberia Pascual, l’actual gerent i director mèdic, és un dels 150 socis que formen el consell d’administració de Clínica Sagrada Família que ell presideix. Reconeix que “la labor que s’ha hagut de dur a terme ha estat dificultosa però avui ha assolit un prestigi i ofereix una qualitat assistencial d’un alt nivell. Els principals impulsors de la Clínica, en un primer moment, van ser un grup de metges: el Dr. Sola Planer, el Dr. Riera Bartra, el Dr. Juan Carlos Señor, el Dr. Sitges van donar prestigi a l’entitat perquè van ser uns grans professionals. Però els canvis socials i econòmics dels anys vuitanta exigien una modernització i actualització de l’entitat especialment en temes de cirurgia i de nous aparells. A partir del 1996 es va posar en marxa un pla de treball que que va introduir noves tecnologies als quiròfans i va reformar i revitalitzar el conjunt del complex clínic. Les inversions van ser molt importants i ho continuaran sent per poder donar el millor servei als pacients.”

Els 150 socis-metges de Clínica Sagrada Família confien en la trajectòria de l’entitat i en les seves possibilitats de creixement. “Hem hagut de fer moltes aportacions econòmiques per poder arribar fins on som ara. Ens estimem la medicina i volem donar un servei assistencial de qualitat a la societat. Ni tan sols busquem el retorn del capital invertit, ni els beneficis que es generen anualment. La gerència i el consell d’administració hem sabut crear un gran equip accionarial que ha portat l’entitat endavant amb èxit. Ens hem preocupat dels aspectes mèdics i hem deixat que els temes jurídics i econòmics es tractessin externament.”

Les mútues i les entitats asseguradores són els principals usuaris dels serveis de la Clínica. Només una petita part dels pacients s’hi visiten de forma particular. “Treballem amb 30 mútues de les quals Assistència Sanitària Col·legial és la que contracta més volum de feina. Són mútues que tenen un criteri ètic correcte i que reconeixen el valor i qualitat assistencial de la Clínica Sagrada Família.”

Un dels grans reptes de l’equip directiu és que metges i pacients valorin la qualitat de l’entitat: “Uns i altres es poden considerar clients nostres. El metge ha de comptar amb un quiròfan modern, dotat d’un utillatge adequat i d’uns equips de treball qualificats i eficients. Hem fet que la comunicació entre el metge cirurgià, la infermera de quiròfan, l’anestesista i la direcció de la clínica sigui veritablement constructiva i acabi desembocant en uns millors resultats. De mica en mica hem anat creant una cultura clínica fruit de la catalització de les diferents voluntats de professionals i usuaris. Pel que fa referència al pacient, aquest rep una assistència molt bona però, en general, a la majoria de centres hospitalaris manca una certa comunicació. És la gran fisura del món hospitalari i sanitari actual. S’ha lluitat per modernitzar i tecnificar els centres i s’ha oblidat l’aspecte humà com és la forma d’interactuar entre el professional i el pacient. Mentre les monges van tenir cura de la Clínica, l’atenció als pacients era propera i molt cuidada. És sobretot la infermera la que ha d’estar en contacte amb el pacient i dialogar-hi perquè se senti còmode. És necessari humanitzar la relació metge-infermera-pacient. Avui estem oferint prestacions hoteleres en temes de neteja o restauració, que fa uns anys no es valoraven. El pacient paga una mutualitat i vol rebre un servei integral i de qualitat. Un dels nostres reptes és motivar el personal clínic perquè participi en aquesta tasca d’humanització assistencial. L’estada mitja del malalt a la Clínica és de quatre dies i, durant aquest temps, el client ha de sentir-se atès i sobretot s’ha de curar. La sanitat actua per millorar la qualitat de vida de les persones, especialment de la gent gran, i aquest servei sols es pot donar si es disposa de bons metges, de professionals qualificats, de bones prestacions sanitàries, d’aparells moderns, d’una adequada farmacologia i de teràpies com les que aplica la Clínica Sagrada Família.”

Com a clínica medicoquirúrgica i maternitat compta amb més d’una dotzena d’especialitats i més d’un centenar de facultatius: cirurgia cardíaca, ginecologia, cirurgia maxil·lofacial, neurocirurgia, oftalmologia, otorinolaringologia, cirurgia plàstica i estètica, toràcica, traumatologia, urologia, vascular… A més, la Clínica disposa d’un servei d’urgències permanent, les 24 hores del dia. L’aposta per les noves tecnologies ha fet incrementar l’oferta de serveis mèdics així com el nivell assistencial de l’entitat. “Disposem dels últims avenços tecnològics com l’angiografia digitalitzada, l’autotransfusor sanguini, cirurgia endoscòpica, làser, litotrèsia… També comptem amb les unitats de cures intensives i coronària, de serveis d’anatomia patològica, andrologia, anestesiologia i reanimació, clínica del dolor, diagnòstic per la imatge (radiologia general, densitometria òssia, ecografia, mamografia, ressonància magnètica, escàner…), digestologia, hemodinàmica diagnòstica i terapèutica, laboratori d’anàlisis clíniques, medicina interna i intensiva i oncologia.”

La Clínica Sagrada Família té 141 llits distribuïts en habitacions individuals i compta amb els equips més moderns pels quiròfans, la UCI i la Unitat de Coronàries. El 2004 entra en funcionament un nou edifici de 10.000 m2 adossat a la Clínica que disposarà de 45 consultes i un departament de radiodiagnòstic que complementarà el actual, un laboratori d’anàlisis clíniques i un departament de radiologia. “L’objectiu és que l’usuari es pugui visitar i obtenir un diagnòstic ràpid i correcte. Adaptem la Clínica a les necessitats dels pacients dotant-la d’aparells tecnològicament moderns, els mateixos que es poden trobar en un gran hospital públic, i d’uns serveis altament qualificats.”