Dr. Miquel Duran Bellido, Dr. Jordi Duran Company, Maria Duran Company i Antoni Valverde Hernández
Dr. Miquel Duran Bellido, Dr. Jordi Duran Company, Maria Duran Company i Antoni Valverde Hernández
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

DR. MIQUEL DURAN BELLIDO, DR. JORDI DURAN COMPANY, SRA. MARIA DURAN COMPANY, SR. ANTONI VALVERDE HERNÁNDEZ

MDB LABORATORI D’ANÀLISIS CLÍNIQUES

Texto del 2003

Els nostres clients, pacients, metges i mutualitats i entitats d’assegurança lliure, han de rebre un servei molt precís i una garantia total de qualitat en els resultats analítics que els lliurem.

MDB Laboratori d’Anàlisis Clíniques ofereix tots els serveis de les diferents especialitats en l’àmbit de la relació clínica-laboratori, amb una gestió responsable i professional. Hematologia i hemostàsia, bioquímica clínica, bioquímica especial, immunologia, serologia, hormones, enzims, microbiologia i parasitologia, micologia, anatomia patològica i citologia, seminologia, radicals lliures (antioxidants), citogenètica, tècniques d’hibridació in situ, screening prenatal i biologia molecular són les seccions que conformen aquest complex laboratori. El fundador de MDB és el Dr. Miquel Duran Bellido. Llicenciat en medicina i cirurgia, ha desenvolupat una dilatada trajectòria professional que l’ha portat a especialitzar-se en diferents camps, entre els quals hi ha el de les anàlisis clíniques i la microbiologia. El 1967 va crear el seu propi laboratori partint d’un bagatge d’uns anys de treball al costat del seu pare, el Dr. Pau Duran Mundó, metge també especialitzat en anàlisis clíniques. La tercera generació de professionals d’aquesta branca mèdica la formen els seus fills, el Dr. Jordi Duran Company, llicenciat en medicina i cirurgia i especialista en anàlisis clíniques, i Maria Duran Company, llicenciada en farmàcia i especialitzada en gestió empresarial.

Assolir el nivell d’excel·lència i professionalitat d’aquest laboratori, format bàsicament per metges, biòlegs, farmacèutics, diplomats en infermeria, tècnics de laboratori i personal administratiu, no ha estat una tasca fàcil, explica el Dr. Duran Bellido: “Per estar a primera línia, s’ha de treballar molt per oferir un servei de qualitat en tots els aspectes. Els nostres clients, pacients, metges i mutualitats o entitats d’assegurança lliure, han de rebre un servei molt precís i una garantia total de qualitat en els resultats analítics que els lliurem. Els qui portem uns quants anys en el laboratori clínic hem viscut uns grans canvis. L’organització del laboratori actual s’ha fet molt complexa.”

Des del 1967 s’ha anat forjant una estructura cada vegada més àmplia que s’ha expandit creant centres perifèrics: “El laboratori vol estar a prop del client. Formem part de la majoria de quadres facultatius de les mutualitats i entitats d’assegurança lliure. Amb l’objectiu de donar el millor servei, al laboratori central obrim els 365 dies de l’any, diumenges i festius inclosos, i hem establert un sistema d’urgències permanents molt ben acollit pels nostres clients.” Aquest projecte s’ha desenvolupat gràcies a l’esperit emprenedor i la capacitat de treball del Dr. Duran Bellido, ben recolzat tant pels seus familiars com per la resta de l’equip humà, un metge que no ha deixat d’invertir en el laboratori, creant nous serveis, optimitzant-los i fent el treball àgil i eficient.

L’atenció al pacient és fonamental en una empresa de marcat caràcter familiar. La Sra. Maria Duran, coresponsable de la gestió de l’entitat, destaca la importància de la relació entre els professionals del laboratori i els clients-pacients: “Tant el pacient com el metge són les peces bàsiques de la nostra activitat i han de rebre una atenció i un tracte preferents. Ja fa anys que vam veure que el laboratori havia d’estar a peu de carrer, pròxim al pacient. A les nostres instal·lacions hi ha un espai específic per atendre el públic. Nosaltres mantenim sempre una relació molt fluida tant amb els metges com amb els pacients, mantenint en tot moment el tracte humà i realitzant una funció d’assessorament sempre que calgui. Hem tingut molta cura de crear un laboratori agradable i confortable per a les persones que ens visiten, una tasca de la qual s’ha responsabilitzat la meva mare, Anna Maria Company, que juntament amb la seva germana Nati Company i tot un equip d’ajudants molt competents, s’encarreguen de les àrees administratives i d’organització general.”

La premisa que marca el treball diari d’aquest col·lectiu és assolir una alta qualitat i eficiència en els resultats, i al mateix temps un funcionament que permeti l’optimització de tots els cicles de treball, indica el director comercial Sr. Antoni Valverde. “Tota la infraestructura està molt estudiada i optimitzada. Tenim una important xarxa de centres d’extraccions en poblacions de la província de Barcelona connectats amb la xarxa informàtica del laboratori central. Mitjançant un servei de missatgeria propi s’utilitzen diferents sistemes de recollida segons la urgència. Els horaris de treball són amplis per satisfer qualsevol petició de serveis. La logística i l’organització són bàsics en aquest camp de treball.” El lliurament de resultats és ràpid i eficaç i compten amb un nou concepte de laboratori privat, les urgències permanents, tots els dies de l’any de 7 del matí a 8 del vespre.

El laboratori s’adapta a les noves exigències socials i mèdiques amb la introducció d’alta tecnologia. Disposa dels equips més moderns i de la qualificació i experiència dels professionals que s’encarreguen del treball diari. “A més d’haver dibuixat uns sistemes d’organització i treball moderns i eficients, disposem d’un suport bàsic, les últimes tecnologies amb una potent i versàtil aplicació informàtica, sistema d’identificació de mostres amb codis de barres, aparells i utillatges d’última generació, connexions amb l’ordinador central on-line en temps real, etc. Els pacients tenen una targeta informatitzada personal que conté el seu historial de laboratori, la qual cosa agilitza la consulta diària i evita esperes”, comenta el Dr. J. Duran Company. Les eines informàtiques són imprescindibles al laboratori. La feina manual no permetria el grau d’eficiència i agilitat actuals.

En el marc de la salut laboral i la medicina preventiva MDB ha creat una àrea específica per dur-hi a terme revisions analítiques completes d’empreses. “Ens desplacem a les empreses per realitzar les extraccions.”

Una altra àrea de treball són els controls mediambientals: “Analitzem espais d’ús d’empreses i institucions fent-hi controls de l’aire, dels paràmetres de confort ambiental, de l’aigua, de les superfícies horitzontals, de la climatització, etc. També fem controls de quiròfans, clíniques i hospitals.” En aquesta línia de treball, MDB va crear el Laboratori Cat Bio per potenciar la realització d’aquests estudis mediambientals, a més d’anàlisis d’aliments, d’aigües i veterinaris.

La qualitat del treball s’erigeix com l’element entorn del qual es dibuixa l’estructura de funcionament del laboratori. “Estem adscrits a la majoria de programes de control de qualitat tant externs con interns. Treballem segons la normativa de qualitat DIN EN ISO 9001:2000. Hi ha diferents nivells de control tant de la qualitat de les dades analítiques i del mètode utilitzat com del seguiment de la satisfacció del nostre client. Tots els resultats analítics estan sotmesos a una acurada validació final supervisada per un facultatiu especialista en anàlisis clíniques. Seguim les Bones Normes de Laboratori (GLP) i la Garantia de Qualitat (Quality Assurance).”