Dr. Pere Berga
Dr. Pere Berga
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica

DR. PERE BERGA

DEPARTAMENT DE GESTIÓ I+D ALMIRALL

Text del 2006

La major part de fàrmacs de l’oficina de farmàcia són fruit de la recerca i de la qualitat de la indústria farmacèutica.

La indústria farmacèutica participa de forma destacada en el camp de la recerca científica. La difícil tasca investigadora representa un esforç fonamental per desenvolupar nous fàrmacs que donin resposta a les necessitats curatives de la població. La dificultat no és sols científica, també econòmica. Requereix grans inversions per llargs períodes de treball durant els quals es desenvoluparà una nova molècula. Això ho sap molt bé el Dr. Pere Berga, Director del Departament de Gestió d’Investigació i Desenvolupament dels laboratoris Almirall. El Dr. Berga és Vocal d’Indústria del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España i Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, entre d’altres càrrecs. Ha fet una aportació destacada en el món de la recerca de nous medicaments i en la gestió d’I+D tant des de la perspectiva científica com des de la industrial.

L’entorn farmacèutic el va atreure des de petit. L’havia viscut a casa i això va ser un element de pes per conèixer de ben a prop un món que l’havia d’acabar apassionant: “Vaig estudiar la carrera de farmàcia il·lusionat per l’exemple del meu pare, Pere Berga, que com auxiliar de farmàcia, va ser una persona molt experta en la formulació magistral. També era  ATS, i em va inculcar l’estimació pel camp de la salut i un concepte fonamental, el de buscar la millora de la qualitat de vida dels pacients. L’interès del pare per les fórmules magistrals i els resultats que obtenia amb les seves aplicacions em feien adonar que la farmàcia representava una aportació determinant per al benestar de la població. Vaig estudiar farmàcia plantejant-me el futur en una oficina, ja que desconeixia que hi hagués una recerca farmacèutica i una indústria a Espanya prou potent. Va ser a la Facultat de Farmàcia de la UB que vaig conèixer els diferents vessants de la professió, i entre elles la recerca.”

Però aviat es produiria un esdeveniment que determinaria el seu futur professional: “Vaig trobar una feina per fer cirurgia experimental en el camp de la farmacologia,  als laboratoris Almirall.”

En els darrers anys la recerca farmacològica ha passat per una transformació molt important en un país on fa tres dècades era gairebé inexistent. “A principis dels anys 70 Almirall estava començant a fer investigació d’una forma planificada i amb l’assessorament d’investigadors qualificats que van aportar una nova concepció de la farmacologia, que demostrava que la formació teòrica podia transformar-se en un medicament o principi actiu a través d’un treball científic en equip.” Pere Berga va realitzar una estada a diferents universitats angleses per conèixer la farmacologia experimental, una especialitat casi desconeguda aleshores a Catalunya. La seva tesi doctoral, Actividad anidopaminergica de las ortopramidas a nivel central, va ser una bona manera d’aplicar els coneixements adquirits a Anglaterra. Treball destacat que ha servit de base per a altres investigacions i per el descobriment de nous fàrmacs.

La labor d’investigació i desenvolupament de nous fàrmacs de les indústries farmacèutiques ha rebut certes crítiques, segurament mancades d’una sòlida argumentació. “La indústria farmacèutica ha tingut un paper molt important en la millora de la qualitat de vida i en l’augment de la longevitat de la població. La major part de fàrmacs són fruit de la seva recerca. Ara bé, per què els laboratoris nacionals no investiguen en malalties tropicals que no tenen solució terapèutica? És difícil investigar quan no hi ha una població nombrosa per fer els estudis ni una necessitat local. És molt legítim que les empreses busquin rendibilitat. Són les grans multinacionals farmacèutiques les que haurien de dedicar una parcel·la del seu pressupost a aquest tipus de malalties i diversificar el seu àmbit de recerca. Els laboratoris nacionals cal que investiguin amb malalties que encara no tenen cura com la psoriasi i al mateix temps s’intentin millorar els fàrmacs que ja estan al mercat.”

Almirall, una empresa familiar catalana amb una història i trajectòria rellevant, és present a molts països del món i en l’actualitat s’erigeix com la primera multinacional espanyola del sector. La seva capacitat d’introducció a diferents mercats és fruit d’una tasca d’excel·lència. L’aportació del sr. Berga ha passat per un període de més de 30 anys dels que 15 ha estat treballant amb equips d’experimentació, “vaig adquirir un coneixement i un bagatge que m’ha permès en els darrers anys coordinar i gestionar el departament d’investigació. La planificació és una tasca complexa. La investigació d’un nou medicament consumeix molts recursos econòmics, humans i de temps. El descobriment d’un nou fàrmac comporta pressupostos molt importants que cal gestionar acuradament. Quan una molècula es patenta només té 20 anys d’exclusivitat, inclouent els d’investigació hi ha pocs anys per recuperar la inversió i per això és molt important planificar els treballs per tal d’escurçar el temps de recerca.”

La investigació és un treball d’equip en què biòlegs, químics, metges i altres professionals interactuen. “La gestió d’aquest equip de científics i de les relacions amb l’administració pública és una de les tasques de gestió en I+D. Aquesta labor és especialment àrdua quan l’interlocutor és l’administració. A Espanya ens falta un marc polític estable. No es pot fer planificació a llarg termini perquè les polítiques són variables. La indústria no se sent còmode planificant una investigació de futur.”

La confiança d’Almirall en la investigació es fa patent en la xifra d’inversió, un 12% de les seves vendes anuals. “Més del 40% de les molècules d’investigació que han sortit a Espanya han estat generades per Almirall. Hi ha un grup de científics brillants. Hem estat el primer laboratori nacional capaç de registrar i aprovar una molècula d’investigació espanyola als EUA.”

Almirall desenvolupa les seves investigacions en l’àrea de les malalties que cursen amb inflamació, com l’asma, la psoriasi, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, artritis, … “La concentració de línies d’investigació és bona des d’un punt de vista científic i per assolir un lideratge en recerca. Catalunya podria convertir-se en una regió de referència biomèdica a Europa si centrés la investigació en camps concrets i potenciés la integració d’organismes públics i d’indústria.”

Quan parlem de la I+D hem de tenir en compte la importància  de la innovació, la suma d’imaginació, intuïció, integració de professionals i sobretot d’il·lusió.”

Casualment, Pere Berga va néixer al barri de Gràcia al costat dels laboratoris Almirall, on després ha passat gran part de la seva vida. Un món, el del laboratori farmacèutic, que l’ha impregnat, que ha compartit amb la seva família, i en el qual ha lluitat per aconseguir millorar la qualitat de vida de la població.