Sr. Enric Romero
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Enric Romero

L’HORT DE LES MONGES