Sr. Enrique Marinel·lo Jordan
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Enrique Marinel·lo Jordan

MONEREO, MEYER & MARINEL-LO ABOGADOS

Text del 2001

L’Enrique Marinel-lo Jordan, de 42 anys d’edat, és conscient i sap la importància que ha tingut en la seva formació humana i professional el fet d’haver-se educat entre dues cultures: “La meva mare és alemanya i aquesta circumstància ha estat positiva perquè vaig ser escolaritzat a l’Escola Alemanya de Barcelona, que per les seves característiques d’horaris  i metodologia obliga a planificar-te i imposar-te un sentit de l’autodisciplina molt necessari  en professions com la nostra. En tot cas, ha estat molt profitós en el meu exercici professional el conviure i comprendre aquestes dues cultures diferents, creativa i emprenedora la mediterrània, i assentar les bases d’una mentalitat – la germànica – cartesiana i analítica de gran utilitat en l’assessorament jurídic d’empreses”.

Després de llicenciar-se en dret l’any 1981 i de realitzar diversos  estudis i  col·laboracions professionals en despatxos jurídics, també a l’estranger, es va establir pel seu compte. Aquesta etapa li proporcionà la desitjada autonomia i maduresa professionals que li permeteren canalitzar les seves passes cap el desitjat perfil professional: vinculació al dret privat internacional i al món empresarial, presència multiterritorial…. Aquestes aspiracions van avançar en conèixer els seus actuals socis  l’Andrés Monereo Velasco i en Stefan Meyer: “Compartíem idèntica il·lusió i filosofia professional. Per això em vaig incorporar al despatx l’any 1994, quan ja s’havia iniciat la internacionalització amb l’entrada del soci alemany Stefan Meyer i que ha continuat amb la del soci americà Calvin Hamilton.” 

Així doncs, el nostre bufet amb una trentena d’advocats, destaca per la seva internacionalitat i en aquests moments és un dels despatxos punters i d’obligada referència dins el món jurídic de les relacions empresarials hispano-germanes: “Al nostre despatx, sempre hem intentat aglutinar professionals de diverses nacionalitats i formats en diferents sistemes jurídics per tal de garantir un bon servei d’assessorament i enriquir-nos personalment. Externament, hem enfocat preferentment la nostra tasca a servir d’advocats a tot tipus de grups d’empreses estrangeres que desitgen invertir o amb interessos a l’Estat espanyol. Per portar a terme correctament aquestes funcions s’han de tenir molt presents les diferents cultures empresarials dels països i suavitzar-ne les inevitables diferències.”

Al llarg de la seva experiència professional, l’Enrique Marinel-lo Jordan ha viscut l’evolució per part de les empreses estrangeres en la visió del nostre món empresarial. “Anys enrere, existia una actitud inicial no exempta de certes reticències en aspectes com la qualificació professional, la desregulació, etc. Actualment, per contra, s’ha imposat una nova imatge atractiva i de confiança a la que no són aliens el canvi de mentalitat del propi inversor estranger i l’evolució en tots els ordres que hem viscut valorant-se la creativitat, honestedat i excel·lent formació dels nostres empresaris. Tot i així, les diferents sensibilitats i concepcions empresarials estan presents en les corporacions multinacionals. Per aquesta raó la nostra funció d’advocats d’empresa adquireix una especial importància al servir d’interlocutors en les desavinences entre els socis o òrgans d’administració estrangers i la gerència local.”

El projecte és un encert tal i com ho demostra el fet que actualment disposin de  despatxos a Madrid,  Barcelona i  Palma de Mallorca i que s’estigui analitzant l’obertura en altres ciutats. Aquesta projecció és el fruit d’una aposta cap a l’expansió del bufet que conjuga el servei personalitzat als seus clients, que acostumen a ésser grans i mitjanes corporacions multinacionals, amb l’assessorament integral i especialitzat dels lletrats que conformen els  despatxos: “Hem tingut la sort que el nostre nombre de clients creixés mitjançant la fórmula del boca orella. També, però, ens hem sabut adaptar a les  necessitats de les empreses  que  exigeixen capacitat de resposta i solucions jurídiques immediates, de forma eficaç i a qualsevol hora del dia, atesa la seva internacionalitat.  Assessorar amb tardança pot suposar pèrdues comercials i fins i tot d’oportunitats empresarials estratègiques. Exigències que només poden ser ateses si com succeeix a la nostra firma, és prioritària la inversió en formació que garantitza la més òptima qualitat.”

Com explica el nostre protagonista, és inqüestionable  la interrelació dels diferents àmbits de l’empresa: mercantil, fiscal, industrial…, essent pràctica habitual la intervenció dels professionals de diverses àrees jurídiques. “Per això els nostres advocats completen un primer cicle de formació generalista, per posteriorment adscriure’s a una àrea legal concreta, integrada per especialistes. També cadascun dels socis està especialitzat en una determinada branca jurídica: l’ Andrés és especialista en l’assessorament en la promoció i explotació de grans superfícies comercials. En Stefan en les especialitats que presenten els projectes urbanístics i immobiliaris i en Calvin en les qüestions presents en els arbitratges de dret internacional i transaccions amb els EUA. Finalment jo em responsabilitzo dels aspectes jurídics presents a les inversions, adquisicions i reestructuracions  empresarials. Per altra banda, a més, hem optat per la contractació de lletrats reconeguts dins el seu camp d’actuació.”

L’especialització de l’Enrique Marinel-lo no és casual, sinó que és el resultat de la passió que sent cap a les branques que conformen el dret d’empresa: “M’entusiasmen perquè són uns àmbits molt dinàmics amb clara repercussió en la vida social i industrial del país i més encara si ens movem dins del dret internacional, ja que aleshores t’enriqueixes mitjançant el contacte i la solució de les col·lisions jurídiques i de sensibilitats que es fan paleses en els  processos de concentració de capitals etc. A més, en aquestes operacions els nostres interlocutors acostumen a ser prestigiosos bufets jurídics estrangers, fet que ens obliga a un molt alt nivell de professionalitat que, en definitiva, enforteix el grau de competència del despatx.”

Aquesta estimació cap a la seva dedicació professional es confirma dia a dia: “Amb el pas del temps el què em satisfà és el constatar la confiança que ens dipositen els clients en ser requerida la nostra opinió fins i tot en les seves inquietuds empresarials de què ens en fan partícips assumint així la funció de consellers i acompanyant a les empreses en la seva expansió internacional. Professió molt exigent que requereix moltes hores d’estudi, sòlida preparació, plena dedicació i  decidida mentalitat d’adaptació a les noves demandes socials i que, exercida amb honestedat i responsabilitat, comporta malauradament l’ haver de sacrificar altres àmbits de la teva vida, fonamentalment el familiar.”