Família Bosch
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Família Bosch

CLUB NÀUTIC DE EL MASNOU