Família Miquel Heinonen
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Família Miquel Heinonen

BANDERT