Família Tarruella Esteva
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Família Tarruella Esteva

TRAGAMAR – A CONTRALUZ – AGUA