Sr. Jaume Gandia Martorell
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sr. Jaume Gandia Martorell

BUFETE FÓRUM

Text del 2001

Els serveis jurídics que s’ofereixen al territori català són d’un alt nivell. No cal fer diferències entre bufets d’una localitat o d’una altra. El que compte és la formació, l’experiència, l’ètica de l’advocat. Si bé a vegades se senten veus que desacrediten els bufets jurídics que no es troben a la capital catalana, la qualitat dels serveis que s’ofereixen no divergeixen gaire. “Els matisos poden venir en un altre sentit. A Barcelona s’hi concentren les grans corporacions multinacionals del sector de l’assessorament empresarial. Però tampoc es pot afirmar que el seu nivell sigui superior al d’un despatx de dimensions més reduïdes. Desenvolupem l’advocacia des de Tarragona, una ciutat amb gran activitat empresarial i industrial que exigeix la presència de bons professionals.”, expressa en Jaume Gandia Martorell. En Jaume junt amb tres advocats més integren Bufete Fórum. “L’Adolfo Garrido porta les qüestions civils i mercantils i assessora a moltes empreses del sector immobiliari. L’Alfredo Pérez s’encarrega de temes civils i penals (accidents de trànsit i gestions amb companyies asseguradores) i en Daniel Tomàs es dedica a temes civils, penals i laborals. També col·labora amb nosaltres Miquel Bastarra, graduat social, que està especialitzat en tema laboral i comptable.”

Quatre advocats que s’han anat dirigint cap a camps d’assessorament diferents per oferir un servei jurídic diversificat al món de l’empresa. En el cas d’en Jaume, cobreix l’assessorament empresarial en dos aspectes vitals per l’estructura empresarial: el tema fiscal i el tributari. “Només per casos puntuals puc necessitar l’ajuda d’un especialista. Les qüestions d’empresa són cada vegada més complexes, abasten més àmbits i una persona sola és difícil que pugui tenir una visió clara d’una situació. El fet de treballar en equip permet compartir els casos i trobar solucions a partir de la discussió entre professionals especialistes. Precisament, crec que un dels avantatges que comporta crear un bufet amb diferents advocats és l’especialització.”

Veritablement, el tema fiscal és segurament el que més preocupa a la societat. L’empresa està en el punt de mira de l’administració i un error pot costar molt car a l’empresari. “La por no és justificada si les coses es fan ben fetes. El problema és que encara hi ha empresaris que cometen accions il·legals. Aquestes són les que s’han de corregir i els assessors tenim un paper molt important a realitzar.”

Tanta complexitat en el món del dret planteja que els advocats han de tenir molt clara la voluntat de dedicar-se a aquesta professió. “L’advocacia ha de ser vocacional. El dret és canviant i això vol dir que haurem d’estar estudiant tota la vida. L’accés al mercat laboral tampoc no és senzill: l’opció d’establir un despatx implica moltes responsabilitats, l’advocat es converteix també en empresari. Amb força de voluntat i il·lusió es pot aconseguir a poc a poc el somni d’exercir la professió.”

I per acomplir aquest somni s’ha de treballar de valent i demostrar que es disposa d’uns coneixements. Però en acabar la carrera la formació pràctica és gairebé nul·la: “La passantia és una fórmula per introduir el llicenciat en dret en la pràctica laboral i en la comprensió del funcionament d’un bufet. És un període de temps per adquirir coneixements essencials, per poder exercir amb garanties en un futur. S’hauria de veure si aquest passant pogués rebre alguna contraprestació econòmica per la seva tasca formativa i laboral a la vegada.”

Posar en mans de professionals com els de Bufete Fórum qualsevol problemàtica dóna garanties que hi haurà una solució el màxim d’adequada possible. És més, l’atenció personalitzada que rebrà el client és un indicador de la preocupació de l’advocat per fer que l’empresari se senti ben atès: “Considerem que el tracte amb els clients ha de ser pròxim, personal, amb un alt grau de confiança entre ambdós. L’empresari necessita comptar amb un suport jurídic al qual en el moment que apareix un entrebanc pugui localitzar immediatament perquè li resolgui la situació. Busca que l’advocat sigui sempre el mateix, és a dir, que conegui les interioritats de l’empresa i comparteixi el seu problema.”

Els serveis de Bufete Fórum es dirigeixen a la petita i mitjana empresa tarragonina. “L’empresa gran acostuma a disposar de servei jurídic intern, mentre que la petita i mitjana requereix els serveis dels despatxos d’advocats, sovint sols per problemàtiques puntuals. No hauria de ser així, l’empresari hauria d’entendre que l’assessorament ha de ser permanent, hi ha molts aspectes a resoldre i qualsevol pas en falç pot generar un problema de dimensions considerables que sempre acaba comportant una penalització econòmica.”

El sector immobiliari ha rebut un fort impuls en els darrers anys a l’àrea de Tarragona. S’han constituït noves empreses del camp de la construcció i de la promoció immobiliària. Aquest bufet té una especial vinculació amb aquest sector i s’encarrega de la gestió jurídica de moltes de les seves empreses: “La majoria dels socis tenim alguna relació familiar amb el tema immobiliari. Dominem molt bé aquest camp en el qual s’ha hagut de treballar de valent per netejar una imatge desprestigiada per culpa de persones amb poca ètica. S’han fet disbarats perquè la gent va veure la possibilitat de guanyar molts diners. Actualment, el sector s’ha professionalitzat i l’intrusisme s’ha començat a deixar enrere. La gent és més conscient que no es poden anar donant pagues i senyals a persones o empreses que no es coneixen. A Tarragona és relativament fàcil conèixer qui hi ha darrera d’una empresa.”

La conversa amb en Jaume Gandia ens ha aproximat a una zona geogràfica que també reuneix un col·lectiu d’advocats preparat i conscient que el més important és la defensa dels interessos del client. “Hem de lluitar per aquest client i tenir capacitat per discutir davant de la part contrària, molt sovint els organismes públics. La forma de funcionar de la societat obliga a discutir i a fer valer uns drets que tot i tenir-los no es reconeixen. Cada dia és més habitual anar als tribunals. No és greu, forma part del procés i les empreses saben que els advocats no tenim por a arribar fins al final.”

És l’esperit de lluita i de justícia dels joves advocats que defensen amb valor allò que creuen més just per a la societat.