Srs. Joan Camprubí i Maria Roig
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Joan Camprubí i Maria Roig

EL REBOST DE L’ÀVIA