Sr. Joan Farràs
Fotografia: Àngel Font
TH, 9è VOLUM. Auditors, consultors i fiscalistes

Sr. Joan Farràs

CENTRE D’ESTUDIS I ASSESSORAMENT METAL·LÚRGIC (CEAM)