Sr. Joan Forcadell
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Joan Forcadell

ROSA