Sr. Josep Vilà i Dot et alia
Sr. Josep Vilà i Dot et alia
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

JOAN ROCA I ALIBÉS, FÈLIX JURADO I ESCOBAR i JOSEP VILÀ I DOT

ROCA, VILÀ I JURADO ASSOCIATS

Texto del 28-05-2013

Amb vint-i-set anys de trajectòria conjunta, els socis d’aquesta assessoria d’empreses i particulars enfoquen la seva activitat conscients de la responsabilitat social que comporta la seva tasca en una època com l’actual, on l’economia regeix el destí de les persones. Segurs de pertànyer a un territori amb marcat afany de superació, es mostren esperançats malgrat creure que la societat d’avui necessita un líder polític que reverteixi el desencant generalitzat.

Tasca de responsabilitat social desenvolupada amb rigor i vocació

Fundàrem l’assessoria Roca, Vilà i Jurado Associats, el 1986, dos dels tres socis que som actualment: Joan Roca, economista i Josep Vilà, pèrit mercantil. Poc temps després s’hi afegí l’advocat Fèlix Jurado. Per damunt de tot, considerem que la tasca que portem a terme és una responsabilitat, tot i que també ens reporta una satisfacció personal i representa l’anhel d’unes inquietuds professionals. Al despatx som conscients que la nostra opinió, els nostres consells i el nostre punt de vista acostumen a tenir una transcendència econòmica i social. Fins i tot influeixen a altres àmbits que propicien que, només amb el pas del temps, es pugui arribar a posar de manifest l’abast de l’aplicació dels nostres criteris. Actualment Roca, Vilà i Jurado Associats es dedica a temes tributaris, comptables, laborals, mercantils i jurídics.

L’economia té un clar efecte en les persones

La comesa d’un assessor d’empresa té, a dia d’avui, una càrrega de profunditat molt més elevada que uns anys enrere, quan únicament es buscaven uns efectes econòmics vinculats a la immediatesa. Aquest és un dels trets diferencials que ens ha aportat la crisi i, consegüentment, això ha contribuït a què la nostra tasca tingui ara un abast que va molt més enllà d’allò estrictament econòmic. Perquè, en el present, els nostres consells, opinions i dictàmens afecten àrees socials identificables i concretes. L’economia, que no es pot dissociar de gairebé res, continua tenint un clar efecte en les persones.

La major part del negocis als quals hem assessorat des de l’inici continuen actius

El perfil de client del nostre despatx s’adscriu a l’àmbit de les pimes, i majoritàriament són empreses amb una mitjana de 10-25 persones empleades. Sumem 27 anys d’experiència i, en aquest temps, hem tractat dues generacions d’empresaris. També podem dir amb satisfacció que –malgrat el decreixement últim de l’economia– la major part de les empreses a les quals hem assessorat des de l’inici continuen actives.

Evolució dels cicles econòmics

Els cicles econòmics s’han mostrat sempre a través d’una sèrie que acostuma a repetir-se. Pot succeir que els efectes no siguin molt notoris, però certament sempre es donen. Durant els anys que van precedir a la crisi, la nostra economia va assolir un increment de valoracions i preus que clarament sobrepassava els límits d’allò que entenem com a raonable, quelcom que ja feia previsible que aquella situació no podia perdurar.

Canviar conceptes per aconseguir la recuperació

En l’actualitat és molt difícil i complex pronosticar quin futur s’augura per a les empreses catalanes. Però, si tenim en compte l’afany de superació que ha caracteritzat sempre el nostre territori i que la dinàmica de la vida no pot aturar-se, hem de pensar que la recuperació –tot i que ara mateix és incerta­– tard o d’hora acabarà perfilant-se. Probablement, però, abans de percebre una millora de la nostra situació, haurem de canviar certs conceptes als quals estàvem acostumats fins ara.

Consens sobre el dret a decidir el futur de Catalunya

Resulta complicat establir quin percentatge de l’empresariat català es pronuncia a favor del procés sobiranista de Catalunya i quin tant per cent ho fa en contra, tot i que la nostra experiència sí ens permet testimoniar que tant en un costat com en l’altre hi figuren empresaris amb criteris molt sòlids i inamovibles. En el punt on certament observem un clar consens és en la voluntat d’establir una consulta per a decidir el futur del nostre poble; un propòsit probablement vinculat a la intenció d’exercir els drets que comporta tota democràcia.

L’augment dels impostos no sempre va precedit d’una major recaptació

Quan es van fer públiques les intencions del Govern d’incrementar la càrrega impositiva, ja s’alçaren unes primeres veus advertint que un augment dels impostos no sempre va acompanyat d’una major recaptació, sinó que pot fomentar certes conductes econòmiques alternatives. La disminució del consum que experimentem avui dia provoca que, sovint, l’economia submergida vingui marcada per una necessitat de subsistència i no pas per un ànim defraudador.

Afavorir la recuperació econòmica i facilitar les obligacions tributàries

Perquè sigui assumible, la càrrega impositiva s’ha d’adaptar a la fluctuació econòmica i social que s’experimenta en cada moment. D’aquí vindrà l’encert o el desencert d’aquells que dirigeixen un país. Actualment, el més indicat és afavorir la recuperació econòmica i facilitar totes les obligacions tributàries i aplanar així el camí a aquelles entitats o persones que disposin d’iniciatives productives. Pensem que una mesura important per tal d’assolir aquest objectiu podria consistir a incloure bonificacions a les quotes de la Seguretat Social a les empreses que creïn ocupació. 

Necessitat d’un líder que reverteixi la desconfiança

En gran mesura el descens del consum està generat per una falta de confiança. Per aquest motiu és necessari un canvi que aturi aquesta espiral. Malauradament, la classe política ha perdut la credibilitat i la bona imatge que en altres èpoques l’havia caracteritzada, però la societat continua requerint la presència d’un líder que reverteixi el recel generalitzat.

Cercar oportunitats a l’exterior

En aquests moments el nivell de l’activitat al mercat espanyol és insuficient i no s’auguren bones perspectives per a la seva recuperació en un futur immediat; per aquest motiu és necessari que la nostra indústria cerqui oportunitats a l’exterior. Afortunadament, avui les empreses estan molt millor preparades que unes dècades enrere, quan fins i tot una qüestió com l’idioma representava un obstacle per a entendre’s amb clients o proveïdors més enllà de les nostres fronteres. En els darrers anys també ha canviat significativament el concepte de les distàncies i, avui dia, molts sectors poden mantenir relacions comercials amb l’altra part del món de forma rutinària.

Un nou mercat emergent: Àfrica

Malgrat ser un continent encara força desconegut, l’Àfrica disposa d’un potencial que, un cop assolits els requisits imprescindibles que necessita tota societat per a sobreviure i evolucionar, pot suposar un gran mercat emergent equiparable a l’Àsia. Actualment, però, molts Estats africans es veuen ofegats pel deute i, per això, el paper que a partir d’ara juguin els països desenvolupats serà determinant per al seu creixement futur.

Potenciar la funció comercial d’ambaixades i consolats

Tenint en compte que la recuperació econòmica actualment és una qüestió prioritària i que les seves polítiques s’han d’anar adaptant a les circumstàncies de cada moment, les ambaixades i els consolats espanyols no poden quedar al marge d’aquesta obligació i haurien de tenir una funció molt més clara i predominant en tot allò que suposa el trànsit comercial entre països.

Sobre la Llei d’Emprenedors

Recentment el Consell de Ministres ha aprovat l’avantprojecte de la nova Llei d’Emprenedors amb la finalitat d’afavorir l’autoocupació i estimular el creixement econòmic. Tot i que a priori el punt de partida d’aquesta iniciativa representa una decisió adient, les experiències recents ens fan ser molt prudents a l’hora d’emetre qualsevol opinió al respecte. Creiem que, sobretot, aquesta llei necessita un desenvolupament reglamentari que contempli el seu marc d’actuació i l’ús que en farà la societat. I és que, sovint, les lleis no acaben aportant el que s’esperava en el moment de ser plantejades.

El perillós pes d’Alemanya dins la Unió Europea

Darrerament està prenent consistència la construcció d’una Europa que segueixi les directrius d’un grup reduït de països, en els quals Alemanya, de la mà de la seva cancellera, Angela Merkel, tingui un pes predominant. Per aconseguir-ho, probablement situarà persones del seu col·lectiu a llocs preeminents de totes les institucions europees. Els efectes d’aquesta determinació seran clarament perjudicials per al desenvolupament del conjunt de la Unió Europea: només cal recordar les conseqüències que la recerca de l’hegemonia alemanya ha tingut en el passat. 

Grans diferències entre els Estats membres

És molt complexa posar sota un mateix sostre països tan divergents com els que engloba la geografia europea. Les diferències d’aquests Estats, ja siguin culturals, econòmiques, socials o laborals, sovint generen distàncies molt notòries. Per això es tan difícil que dos països situats als extrems d’aquestes diferències mostrin el mateix comportament i les mateixes respostes davant determinades circumstàncies.

Abandonar l’euro seria un escenari negatiu

Una hipotètica sortida de l’euro per tornar a operar amb una moneda pròpia no seria una opció gens convenient per al nostre país, ja que les conseqüències negatives que això implicaria superarien amb escreix les positives. El retorn a una moneda domèstica aniria en detriment del compliment d’unes obligacions que ara ja són ineludibles. Avui, tots els nostres sectors empresarials tenen la missió de no quedar-se enrere respecte a qualsevol competidor d’Europa. Mantenir-nos permanentment a l’altura dels altres ens ha de permetre ser competitius i continuar dins l’activitat econòmica.