SR. JOAN ROSSELL LASTORTRAS
Fotografia: Àngel Font
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals, Pròleg

SR. JOAN ROSSELL LASTORTRAS