Sr. Joaquim López i Gavaldà
Sr. Joaquim López i Gavaldà
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

JOAQUÍM LÓPEZ GAVALDÀ

SEUR

Text del 24-02-2014

El nom d’aquesta entitat s’associa al servei urgent de paqueteria. Cada dia gestiona 200.000 expedicions perquè arribin al seu destinatari en el termini màxim de 24 hores. El director de la seva àrea barcelonesa, expert executiu en el àmbit logístic i compromès amb el sector com a vicepresident de l’Associació Catalana d’Empreses de Transport i membre del Comité d’Operadors Logístics de l’ICIL (Institut Català de Logística), es mostra crític amb l’actuació de la banca, responsable de l’esfondrament de moltes pimes. 

En el sector logístic des del 2005

En completar la meva formació acadèmica a l’IESE i a EADA, he centrat la meva carrera en la gestió empresarial. Després d’haver assumit diferents responsabilitats a Via Conexion, empresa de transport urgent, vaig incorporar-me a Telefonica com a gerent de transport i distribució a Catalunya i Balears. El 2005 em vaig introduir en el sector de la logística, incorporant-me a la empresa ASM i dos anys més tard em vaig convertir en director gerent de SEUR Barcelona, una de les nou unitats de negoci que té a Catalunya aquesta empresa, líder en el sector del transport urgent a la península Ibèrica. La nostra unitat gestiona l’àrea de Barcelona capital i l’Hospitalet de Llobregat, mentre que les altres vuit delegacions catalanes són a Lleida, Manresa, Tarragona, Girona, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat i Vilafranca del Penedès. SEUR dóna ocupació a uns 6.500 professionals, més de mil només a Catalunya.

Líders del transport urgent a la península Ibèrica

SEUR nasqué l’any 1942 de la mà de dos empresaris de Madrid i Barcelona que s’intercanviaven els enviaments en tren amb una assiduïtat de 24 hores: fou un concepte pioner en el transport urgent, que avui s’associa al nostre nom indestriablement. Els anys 70 vam experimentar una gran expansió gràcies a la fórmula just in time, ja que el món industrial anà substituint els estocs per l’aprovisionament immediat. Posteriorment, aquesta funció s’amplià als sectors comercial i de serveis. Al mercat ibèric, on gaudim d’una quota superior al 20%, som líders en facturació, estructura d’empleats, recursos, visibilitat, renom, etc.

Implantats a més de vint països gràcies a un procés de fusió internacional

D’un temps ençà, és habitual que els serveis de correu d’Europa prenguin posicions, adquirint accions o associant-se, en empreses de paqueteria nacionals. A fi d’introduir-nos a mercats forans, per tant, hem optat perquè el nostre accionariat es vinculi a La Poste, els correus francesos; la integració s’ha fet d’una manera molt pausada i respectant la marca, la idiosincràsia del país i la posició de lideratge. Ara disposen d’un 55% de les nostres accions, el president és francès i els òrgans de control estan en mans d’executius gals i espanyols. Això ens ha permès afrontar el període de crisi de la mà d’una multinacional i ens ha donat la possibilitat d’expandir-nos. Aquesta fórmula ja l’han replicat al Regne Unit, Alemanya, Benelux, Irlanda, Suïssa i els països de l’Europa de l’Est, on també han comprat companyies líders. Avui, sota la denominació DPD estem a més de 20 països, principalment d’Europa, Xina, Corea, Rússia i a Àfrica.

Tres unitats de negoci

El nostre hòlding el formen tres unitats de negoci complementàries. En primer lloc, està l’activitat del transport urgent, un concepte que implica recollir una mercaderia en qualsevol punt i lliurar-la en qualsevol altre en un termini de 24 hores. També disposem de serveis premium, com els serveis d’entrega abans de les 8.30, de les 10.00 o les 13.30 hores. Hem innovat amb la creació de serveis com el SEUR Burofax o el SEUR Telegrama. En segon lloc trobem la logística, un aspecte amb el qual no se’ns identifica prou, tot i disposar d’una infraestructura òptima que ens permet dur a terme la recepció de productes, l’emmagatzematge, l’estocatge, la preparació de comandes i la distribució final dels productes dels clients. I en tercer lloc, comptem amb la branca internacional per als serveis que es fan més enllà de l’àrea ibèrica.

Un model de franquícia peculiar

Som una empresa molt generalista, capaç de portar un sobre a un bufet d’advocats o una mercaderia paletitzada a una gran superfície; capaços de garantir la traçabilitat o d’impedir que es trenqui la cadena de fred. El nostre és un model singular de franquícia, ja que la companyia es creà amb una sèrie d’emprenedors que van començar a explotar el negoci, cadascun en una zona geogràfica determinada. En el seu moment, aquests empresaris (que operaven sota una sola marca, uns sistemes informàtics, una càmera de compensació econòmica i un sistema de transports i traçabilitat comuns) decidiren ordenar-se jurídicament en un model de franquícia singular, perquè el màster franquiciador (SEUR, S.A.) era propietat de tots els empresaris que havien creat la companyia.

Augment de la capil·laritat i del comerç electrònic

Darrerament, les nostres unitats de negoci han augmentat l’obertura de botigues de conveniència per estar més a prop del client, incrementar la capil·laritat i oferir un millor servei. Avui, n’hi ha 300 a tot Espanya i Portugal. Igualment, arran de l’explosió del comerç electrònic, ens hem vist empesos a tancar un acord de col·laboració amb una de les xarxes de conveniència més importants, formada per un perfil molt heterogeni de comerços de proximitat. Així, si l’usuari final no pot rebre l’enviament a casa seva el pot anar a buscar a un punt que triï (benzineres, estancs, llibreteries…), en un horari comercial més ampli que el que podem oferir nosaltres amb els nostres conductors. Facturem cada mes serveis a més d’un milió de clients.

Noves problemàtiques comercials

Ara mateix, entre els nostres perfils de clients hi han, d’una banda, companyies nascudes com a start-ups d’e-commerce, el model de relació de les quals amb els seus clients és a través de la xarxa, i, de l’altra, empreses tradicionals que també s’han obert a la multicanalitat i que practiquen el comerç electrònic. L’activitat de l’intermediari, entre fabricant i distribuïdor, cada cop té un pes menor, perquè hi ha un sobrecost afegit que repercuteix en un consumidor final, ara molt sensible al preu. També ha canviat el model productiu, i avui, qui ha de suportar l’estoc és qui té la potència econòmica: el fabricant.

Claus del nostre èxit

Un dels reptes que tenim per garantir la continuïtat i el creixement de la nostra empresa és aconseguir que el client apreciï el nostre servei, que tingui en compte que rebre un producte de manera veloç significa una recollida molt àgil, un transport molt ràpid i un lliurament eficient amb una mínima repercussió en el preu. En aquesta línia, el servei ha de gaudir de la millor qualitat possible per mantenir la fidelitat i minimitzar les incidències, perquè el client castiga els errors. La competència és ferotge i, actualment, el preu és un indicador massa important, fins al punt que en moltes ocasions les tarifes s’han de fer a mida, en funció del volum de l’empresa, de les seves necessitats, del pes dels enviaments, de la dispersió geogràfica, de les ofertes de la competència… Per això, una de les claus del èxit que gaudim és el nostre call center, un servei postvenda format per més de 700 persones que ofereixen una elevada qualitat en l’atenció al client. Val a dir que tot el nostre personal, tant de manera presencial com amb fórmules d’e-learning, rep una formació per la qual apostem decididament; això, sens dubte, contribueix en la nostra posició preeminent.

Som termòmetre dels indicadors econòmics

El sector del transport és un dels primers termòmetres de la situació econòmica d’un país. En ser una empresa generalista, ja a final del 2007 ens adonàrem que moltes pimes feien fallida, mentre les grans multinacionals patien problemes. Evidentment, hem sofert, com tothom, una davallada d’encàrrecs en aquests darrers anys; però el 2012 notàrem un punt d’inflexió, quan el nombre d’expedicions començà a créixer, cosa que equival a dir que augmentà l’activitat comercial. Tanmateix, no hi ha una correlació amb els ingressos, perquè l’any 2013, tot i créixer un 10% en activitat, els ingressos han estat pràcticament els mateixos: això ens dificulta poder crear més llocs de feina.

Comportament bancari qüestionable

Els bancs funcionen de manera molt qüestionable. Avui, amb les restriccions creditícies han condemnat a mort moltes pimes. Tinguem en compte que és habitual que petits i mitjans empresaris siguin proveïdors de multinacionals i es vegin obligats a acceptar les condicions retardades de pagament d’aquestes companyies. Per tant, sense liquiditat, moltes pimes no poden subsistir. El més indignant és que, en època de bonança, en demanar crèdit per invertir, bancs i caixes, et col·locaven els productes que els interessava, com ara els swap. Quan l’escenari començà a trontollar, els interlocutors es van fer fonedissos, van defugir tota responsabilitat i van derivar qualsevol decisió a departaments allunyats de l’oficina d’atenció al client.

Lentitud de reflexos

Des de França, la sensació és que Espanya ha estat lenta a identificar les causes de la crisi i a prendre mesures correctores. També se’ns veu paralitzats per la falta de crèdit i menys competitius que els grans països de la UE, com Alemanya, França, Gran Bretanya o, fins i tot, Itàlia.

Futur

Estic convençut que ens en sortirem, d’aquesta situació. Hem de tornar a recuperar la confiança en nosaltres mateixos, en les nostres possibilitats empresarials; hem d’aprendre dels errors comesos i recuperar valors que es van perdre pes en els últims temps, com l’esforç, la formació i l’austeritat.