Srs. Joel Cortés & Josep Pérez
Fotografia: Àngel Font
TH, 9è VOLUM. Auditors, consultors i fiscalistes

Srs. Joel Cortés i Josep Pérez

CORTÉS PÉREZ i CÍA.AUDITORES SL