SR. JORDI CAMÍ MORELL
Fotografia: Àngel Font
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica, Pròleg

SR. JORDI CAMÍ MORELL

Director del Parc Recerca Biomèdica de Barcelona