Sr. Jordi Carda
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Jordi Carda

CAL BLAI