Sr. José Antonio Coderch Giménez
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. José Antonio Coderch Giménez