Sr. José Gandoy
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. José Gandoy

CAN PIJAUME