Sr. José Luis López Fernández
Sr. José Luis López Fernández
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

JOSÉ LUIS LÓPEZ FERNÁNDEZ

SECTOR IMMOBILIARI

Text del 2007

La millor garantia per reeixir en una operació és sempre la confiança.

.

José Luis López Fernández exerceix com a gerent de la seva pròpia empresa, Aleshi Urbanisme, una entitat dedicada a la gestió urbanística de sòl, per a promotores immobiliàries “Tot i que en començar la meva trajectòria professional em dedicava íntegrament al món de l’habitatge ja construït, en el transcurs del temps vaig començar a conèixer tots els àmbits del negoci del sòl. D’aquesta manera, fa uns 12 anys que, volent mantenir una certa previsió de futur, vaig introduir-me en aquest sector. En aquell moment pensava que el món de l’habitatge corria el risc de col·lapsar-se i que era prudent abastar un nou camp professional.”

Malgrat tot, José Luis López mai no ha abandonat el negoci pròpiament immobiliari. “Actualment encara mantinc un establiment que es dedica a la compravenda d’habitatges, Aleshi Inmobiliaria, que gestiona la intermediació d’habitatges de segona mà. La meva dedicació consisteix en gestionar la compravenda de  sòl amb la finalitat que s’hi acabi edificant.”

José Luis López Fernández pertany a una de les primeres generacions de professionals del sector immobiliari que ha procurat formar-se. “Abans de començar la meva vida professional vaig diplomar-me en Graduat Social, alhora que obtenia el títol d’Api per oposicions. Anys després, aquesta formació m’ha estat del tot útil, perquè, a banda d’aportar-me coneixements, el fet de constar com a agent de la propietat sempre ha representat una garantia per a les companyies amb què he assegurat tractes professionals.”

Per aconseguir consolidar una empresa especialitzada en sòl cal saber-se guanyar la confiança d’un ampli ventall de professionals implicats en aquest negoci. “Els gestors  de sòl mantenim una sòlida relació amb les grans companyies, basades en la qualitat de servei i l’atenció personalitzada, cal remarcar-ho. Actualment, la nostra empresa  té una certa experiència i les companyies ens coneixen, saben com treballem i confien en la veracitat de les dades que els brindem. Considero que la millor garantia per reeixir en una operació és sempre la confiança. El producte final que aportem a les grans companyies ha estat destriat amb cura per nosaltres mateixos, un fet que comporta que la informació que transmetem estigui completament contrastada i actualitzada quan arriba als seus destinataris. La nostra tasca consisteix a trobar un terreny, entrar en contacte amb el propietari, esbrinar les veritables característiques d’aquell sòl i transferir una oferta real de l’operació al client final. Sense disposar d’una certa experiència i d’uns bons coneixements urbanístics, tot aquest procés es impossible d’assumir.”

Per realitzar gestions d’aquestes dimensions és imprescindible envoltar-se d’un bon equip de professionals. “Aleshi Urbanisme és una empresa que consta d’una plantilla fixa de treballadors molt solvents que estan avalats per una trajectòria consolidada en el sector. La mitjana d’edat dels empleats se situa entorn els 45 anys; per tant, compto amb persones amb experiència, una gran part de les quals ha treballat anteriorment en grans companyies dedicades a la captació de sòl. Es tracta de professionals molt arrelats a l’empresa, amb força antiguitat dins l’entitat. Són persones que entenen i comparteixen les directrius del negoci i ofereixen una bona qualitat de servei, un tracte cordial i una atenció personalitzada als nostres clients. Em sento molt satisfet amb la tasca desenvolupada per tot el personal de l’empresa, ja que són persones que es lliuren completament a la feina i a qui jo procuro recompensar amb tot el que està al meu abast. A banda d’aquest equip de professionals, l’empresa també compta amb una sèrie de col·laboradors externs,  d’arquitectes i d’advocats.”

La gestió empresarial d’una entitat com Aleshi Urbanisme engloba des de la captació del sòl, en la seva fase inicial, fins a la realització d’aquest sòl com a terreny finalista. “Aquest és un procés que comprèn la feina de recerca de tota la informació urbanística necessària per poder assolir els nostres objectius; un procés que, a la vegada, implica aspectes urbanístics tan diversos com la supervisió dels plànols o el control de les possibles afectacions d’un solar.”

Les línies de treball estan determinades per dues possibilitats. “Un sòl amb el qual podem iniciar una operació ens pot haver arribat per dues vies diferents: o bé ens l’ha ofert directament un propietari que desitja vendre’l, o bé l’hem hagut de desenvolupar  nosaltres a petició d’una companyia que ens ha encomanat la recerca d’un terreny en una determinada zona i que acompleixi uns requisits concrets.”

Actualment Aleshi Urbanisme  disposa d’una extensa cartera que comprèn uns 200 clients i engloba tant grans companyies com d’altres més petites. “Ens movem dintre d’una certa tranquil·litat perquè no ens falten les sol·licituds de sòl. Actualment, però, la nostra dificultat principal és la recerca de terreny edificable, ja que cada vegada en queda menys de disponible. Aquesta circumstància ha provocat una manifesta expansió urbanística, atès que el sòl de l’àrea metropolitana de Barcelona està pràcticament exhaurit i, com que la demanda no ha cessat, hem hagut de dirigir-nos a altres comarques, com és el cas del Vallès Occidental o el Baix Llobregat. Darrerament, fins i tot hem començat a treballar a la localitat de Sant Carles de la Ràpita, a la comarca del Montsià, i també tenim demandes a Tortosa i a Amposta. En poc temps el panorama immobiliari ha canviat radicalment, de manera que ens estem trobant que els clients, que abans només se centraven en l’àrea de Barcelona, ara tenen la intenció d’expandir-se cap a altres demarcacions. Les distàncies estan desapareixent i els professionals que ens dediquem a aquest sector ens hem hagut d’expandir d’acord amb la demanda dels nostres clients. Penso que seria interessant que els ajuntaments es decidissin a alliberar i requalificar sòl d’una manera raonada i controlada, sempre dins d’uns paràmetres que no promoguin l’especulació.”

La tendència habitual d’Aleshi Urbanisme és treballar amb clients procedents tant de la gran com de la petita empresa. “El nostre és un mercat que oscil·la en aquest aspecte. Fa només tres anys, el 90% de les operacions que enllestíem eren resoltes amb grans companyies. El fet de treballar amb grups econòmicament solvents ens atorga una seguretat en l’opció de venda, atès que, quan es produeix un ascens del valor del metre quadrat del sòl, el client més feble sempre se’n ressent més que no pas el fort. Per altra banda, però, sempre que el preu entri dins uns paràmetres econòmics raonables, un solar de petites dimensions provoca que la venda es tanqui més ràpidament, ja que els tràmits que requereix un terreny de major grandària són més complexos i, encara avui dia, la burocràcia pot arribar a alentir considerablement una operació. Per evitar-ho, considero que l’administració hauria de posar més afany a mirar d’acomplir els terminis preestablerts.”