PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

JOSEP BARDOLET VERDAGUER, ROSA FONT GUMFAUS, EDUARD BARDOLET FONT, JOSEP BARDOLET FONT, SALVADOR BARDOLET FONT

MOBLES BARDOLET, S.L.

 

Texto del 2008

Treballem amb les mides exactes dels espais per que els mobles s’hi integrin de forma harmònica.

La família Bardolet Font i la seva societat, Mobles Bardolet, constitueixen un exponent de la forma d’organització econòmica típicament catalana: l’empresa familiar, en el seu cas lligada al tradicional i noble ofici de l’ebenisteria: “L’ebenista té com a objectiu el disseny i l’elaboració dels mobles necessaris per decorar una llar i satisfer-ne les necessitats d’emmagatzematge i, per tant, no s’ha de confondre amb la tasca del fuster, que s’encarrega de la fabricació, el muntatge i la instal·lació de totes les peces de fusta lligades amb el procés de construcció d’un habitatge: portes, finestres, etc.” De fet, l’etimologia dels dos substantius informa de la diferència entre ambdues activitats. Mentre que el nom ebenista deriva d’eben, arbre conegut per la seva preuada i luxosa fusta, el de fuster prové del genèric fusta. I ha estat justament l’especificitat dels ebenistes el que ha fet possible fins ara la seva supervivència, perquè si bé cada vegada són menys nombrosos, la bellesa i la unicitat de les seves creacions han permès que alguns, com la família Bardolet, continuïn desenvolupant la seva tasca de forma artesana per tal de donar resposta a les expectatives d’uns clients amb el desig de posseir objectes únics i perdurables. Per contra, cada cop és més freqüent que la denominació fuster s’apliqui simplement a operaris que generalment s’encarreguen del muntatge i la instal·lació d’elements prefabricats.

L’any 1972 Josep Bardolet i la seva esposa, Rosa Font, van crear l’establiment de decoració d’interiors Mobles Bardolet. “Teníem la voluntat no només d’assessorar els clients en la distribució i els components més escaients per decorar les seves llars, sinó també la de construir peces d’ebenisteria de forma semiartesanal, pensades per adaptar-se i sobreviure als canvis que es produïssin en els ambients.”

El prestigi aconseguit al llarg d’aquestes dues dècades ha fet possible que el projecte inicial que Josep Bardolet i Rosa Font engegaren creixés de forma considerable. Als 18 anys, Josep Bardolet acabà el seu període de quatre anys com a aprenent de l’ofici d’ebanista. “Aleshores vaig decidir que desenvoluparia aquesta activitat professional de manera independent i considerant en tot moment el moble com una obra d’art fabricada a partir d’una matèria primera viva i, per tant, amb un període de vida finit, però indefinit i molt perllongat en el temps. Mobles Bardolet va ser una empresa creada pel nostre afany d’independència. Crec que la nostra estimació pels mobles dissenyats i fabricats, la nostra honestedat a l’hora d’assessorar i el boca orella dels nostres clients han propiciat l’expansió i el bon nom a la comarca d’Osona de la nostra empresa, que en aquests moments disposa de tres expositors.”

Al mateix temps, la seva estimació per l’ofici ha estat cabdal perquè s’hi apassionessin i s’hi involucressin els descendents de la parella: Eduard, Josep i Salvador: “La possibilitat de poder veure tot el procés de fabricació d’un moble –des de la fusta que arriba als tallers fins a la peça completament acabada– i d’assessorar a un client és molt engrescadora i satisfactòria per a qualsevol persona que hagi après a estimar la fusta, l’ebenisteria i el disseny d’interiors, malgrat que sempre es pateix un cert neguit durant el procés de transformació de la fusta en moble per tal que la peça agradi i satisfaci les expectatives del client. A més, gaudim molt sovint de l’oportunitat de poder comprovar l’evolució i la cura del mobiliari per part dels nostres clients, ja que a vegades ens tornen a fer nous encàrrecs passats uns anys, i és aleshores quan ens adonem que aprecien les peces creades temps enrere; en la majoria de casos és un moment de gaudi i orgull professional, ja que generalment podem copsar com els nostres clients s’estimen els mobles sortits del nostre taller i en tenen una cura exquisida.”

En l’actualitat, tot i que pot donar resposta a les necessitats de tot tipus de clients, Mobles Bardolet està especialitzada en el parament de llars. “Sobre tot cases unifamiliars aïllades, molt sovint en fase de construcció, on residiran famílies que desitgen viure en ambients on predominin les peces tradicionals de fusta, seguint l’estil de les que han decorat tradicionalment les masies, però adaptades a les necessitats actuals i modernitzades estèticament. Sempre treballem amb les mides exactes dels espais per tal que les peces hi encaixin i s’hi integrin de forma harmònica. Aquesta pretensió d’exactitud ens obliga a desplaçar-nos als espais on se situaran els mobles, ja que en un 70% dels casos les dimensions i els detalls dels plànols no es corresponen exactament amb els reals. També, però, aquest desplaçament ens permet cohesionar de manera més unitària el continent amb el contingut sense haver d’efectuar intervencions posteriors, ja que es porten a terme petites modificacions durant el període de construcció de l’immoble. Un cas evident és el de les habitacions; el fet de treballar en fase d’obres permet de col·locar en el lloc adequat els endolls segons la proposta d’interiors acceptada pel cient.”

A l’hora de desenvolupar la seva tasca, també es troben amb un inconvenient d’ordre conceptual: “Les actuals tendències en el disseny d’interiors s’inclinen a crear espais diàfans on gairebé no es col·loquen mobles. Aquesta proposta estètica, però, es contradiu amb les veritables necessitats presents de qualsevol família, que ha de menester múltiples espais d’emmagatzematge. Per aquesta raó, una de les nostres tasques fonamentals és assessorar de forma realista i clara els clients en el moment de triar el nombre de peces que encarregaran segons l’espai disponible i el seu estil de vida, a fi que tinguin en compte les necessitats presents i futures de guardar objectes. Desitgem crear espais duradors on se sentin còmodes i satisfets. Afortunadament, en l’actualitat disposem de sistemes de disseny informàtic, que permeten poder valorar visualment el resultat estètic final de la nostra proposta.”