Srs. Josep Bonfill López i Margarita Urbano Martínez
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Srs. Josep Bonfill López i Margarita Urbano Martínez