Srs. Josep Grau i Xavier Ritort
Fotografia: Àngel Font
TH, 9è VOLUM. Auditors, consultors i fiscalistes

Srs. Josep Grau i Xavier Ritort

DCO DOXA CONSULTING GROUP