Sr. Josep Maria López
Fotografia: Àngel Font
TH, 9è VOLUM. Auditors, consultors i fiscalistes

Sr. Josep Maria López

ERNST & YOUNG AUDITORES Y ASESORES