Sr. Juan Carlos Reyes Quijada
Fotografia: Àngel Font
PC, 5è VOLUM. Arquitectes de Catalunya

Sr. Juan Carlos Reyes Quijada