Enric, Francesc Xavier, Josep Maria i Joan Manuel Llaudet
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Enric, Francesc Xavier, Josep Maria i Joan Manuel Llaudet

Hilaturas Llaudet SA