Srs. Lluís Arguiló i Jordi Surinyà
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Lluís Aguiló i Jordi Surinyà

EL SANT JORDI DE CANET