Sr. Lluís González de Rivera
Fotografia: Àngel Font
TH, 9è VOLUM. Auditors, consultors i fiscalistes

Sr. Lluís González de Rivera

EADA