Sr. Manel Arasa
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Manel Arasa

LA VENTA DE LA PUNTA