Sr. Manel Morell
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Sr. Manel Morell

CASA GALLAU