Srs. Maria Vall·llosera i Josep Maria Bancells
Fotografia: Àngel Font
PC, 2n VOLUM. Restauradors de Catalunya

Srs. Maria Vall·llosera i Josep Maria Bancells

HOSTAL DE LA GRANOTA